A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

22 Jun 2018

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Cwrs Hanner-dydd Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru…

Lleoliad:
Bae Colwyn

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

22 Jun 2018

The Bigger Picture – Working with Children and Families in Wales

This three hour workshop is aimed at supporting a better…

Lleoliad:
Colwyn Bay

Trefnydd:
Children in Wales

4 Jul 2018

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

5 Jul 2018

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau: Pam nad yw’r Cyffuriau’n Gweithio

Cwrs Un-dydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar gamddefnyddio sylweddau…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

10 Jul 2018

Arferion Traddodiadol Niweidiol

Cwrs hanner dydd Mae arferion diwylliannol traddodiadol yn adlewyrchu gwerthoedd…

Lleoliad:
Caerfyrddin

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

10 Jul 2018

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Cwrs Hanner-dydd Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru…

Lleoliad:
Caerfyrddin

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

12 Jul 2018

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Cwrs Undydd Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i…

Lleoliad:
Dref Hwlffordd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

13 Jul 2018

Delio gyda Rhieni anghydweithredol a gelyniaethus: Canolbwyntio ar y Plant

Cwrs Undydd Bydd y cwrs yn edrych ar y materion…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

16 Jul 2018

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Nod y gweithdy tair awr yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth…

Lleoliad:
Dref Hwlffordd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 3123