A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

6 Sep 2018

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

12 Sep 2018

Cyflwyniad i gefnogi Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol

Tysted “Wedi mwynhau’r hyfforddiant. Nawr rwy’n fwy ymwybodol o’r materion…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

13 Sep 2018

Arferion Traddodiadol Niweidiol

Tysteb “Hyfforddwr arbennig ac yn wybodus iawn” Cwrs hanner dydd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

13 Sep 2018

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Cwrs Hanner-dydd Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Sep 2018

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Tystebau “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

21 Sep 2018

Deall ac Ymateb i Ymddygiad Bwlio

Tysteb “Defnyddiol iawn. Gwahanol fathau o fwlis, diffinio bwlio, a…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

25 Sep 2018

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Tystebau “Cwrs gwych, cyflwyniad da, gwybodaeth a her mewn symiau…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

28 Sep 2018

‘Rhyw, Celwyddau a’r Rhyngrwyd’: Cesio deall y gwahaniaeth rhwng cam-drin ar-lein ac archwilio Rhywiol

Cwrs undydd  Heddiw mae’r rhyngrwyd yn rhan annatod o fywydau plant a phobl ifanc. Mae’r llinell rhwng y byd go iawn a’r byd ar-lein…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

1 Oct 2018

Cynyddu Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Plant a Phobl Ifanc

Cwrs hanner dydd Mae’r hyfforddiant rhyngweithiol hwn yn cael ei…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

3 Oct 2018

Cynyddu Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Plant a Phobl Ifanc

Cwrs hanner dydd Mae’r hyfforddiant rhyngweithiol hwn yn cael ei…

Lleoliad:
Castell-Nedd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 41234