A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

6 Sep 2017

Cyfranogiad Pobl Ifanc mewn ymarfer, ymgysylltu 11-25 oed – Y.P.

Cwrs Hanner Dydd Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Sep 2017

Cyfranogiad plant mewn ymarfer, ymgysylltu dan 11 oed – Y.B.

Cwrs Hanner Dydd Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

7 Sep 2017

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 3 trwy Agored Cymru

Cwrs Deuddydd Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at bobl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

8 Sep 2017

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Cwrs Un-ddydd Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ymwneud…

Lleoliad:
Aberaeron

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

12 Sep 2017

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

19 Sep 2017

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau: Pam nad yw’r Cyffuriau’n Gweithio?

Cwrs Un-dydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar gamddefnyddio sylweddau…

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

21 Sep 2017

Sgyrsiau am ‘yr hyn sy’n bwysig i Plant a Phobl Ifanc?’

Cwrs undydd Sgyrsiau gyda Phlant a Phobl Ifanc o dan…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

26 Sep 2017

Lleihau Damweiniau mewn Lleoliadau Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar

Cwrs undydd Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer gwarchodwyr…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

28 Sep 2017

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Nod y gweithdy tair awr yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

3 Oct 2017

Pobl Ifanc LHDTC: Gwneud pethau’n gwbl glir

Cwrs Un-dydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar faterion LHDT…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 41234