A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

10 Jan 2019

Cynyddu Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Plant a Phobl Ifanc

Cwrs hanner dydd Mae’r hyfforddiant rhyngweithiol hwn yn cael ei…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

11 Jan 2019

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Adborth gan gyfranogwyr: “Hyfforddiant da iawn – rhyngweithiol iawn a defnydd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Jan 2019

Gweithio gyda Grŵpiau

Tysteb “Roedd yr hyfforddwr a’r cwrs yn wych. Fe wnes…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

16 Jan 2019

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu…

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

17 Jan 2019

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Cwrs Hanner-dydd Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru…

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

17 Jan 2019

Arferion Traddodiadol Niweidiol

Tystebau “Hyfforddwr arbennig ac yn wybodus iawn” “Roedd yr hyfforddwr…

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

22 Jan 2019

Ecsbloetio Llinellau Sirol – Gangiau, Cyffuriau a Chymru

Adborth gan gyfranogwyr “Hyfforddiant rhagorol gyda hyfforddwr gwych” “Hyfforddwr yn…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

23 Jan 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

1 Feb 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Cwrs Undydd Mae’r adroddiad yn 2015 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru,…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

5 Feb 2019

Cyflwyniad i gefnogi Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol

Tystebau “Wedi mwynhau’r hyfforddiant. Nawr rwy’n fwy ymwybodol o’r materion…

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 3123