A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

7 Meh 2016

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Meh 2016

Ymateb i Anawsterau Ymlyniad mewn lleoliadau Ysgol a Blynyddoedd Cynnar

Cwrs undydd Mae’r cwrs hwn yn gyfle i edrych yn…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

22 Meh 2016

Arferion Traddodiadol Niweidiol

Arferion Traddodiadol Niweidiol Cwrs hanner dydd Mae arferion diwylliannol traddodiadol…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

23 Meh 2016

Mynd i yr Afael a Polisi Plant a Theuluoedd yn Nghymru

Cwrs undydd yw ‘Getting to Grips’, sy’n datblygu themâu ein…

Lleoliad:
Caerdydd,
United Kingdom

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

28 Meh 2016

Gweithio’n Gadarnhaol gyda Phlant Awtistig yn y Blynyddoedd Cynnar

Cwrs undydd Mae’r cwrs ar gyfer rheolwyr ac ymarferwyr sydd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

4 Gor 2016

Adeiladu Gwydnwch mewn Pobl Ifanc

Cwrs undydd Pam fod rhai pobl ifanc yn ymdopi’n rhwyddach…

5 Gor 2016

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

8 Gor 2016

Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd

Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd Cwrs undydd…

12 Gor 2016

Cefnogi Rhieni i Amddiffyn Plant Ar-lein

Nod y cwrs undydd hwn yw cyflwyno agwedd gytbwys, heb…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru