A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

5 Jun 2017

Ymateb i Anawsterau Ymlyniad mewn Addysg

Cwrs undydd Mae’r cwrs hyn yn cynnig archwiliad manwl i…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Jun 2017

Cyffwrdd Priodol wrth Weithio gyda Phlant a Datblygu Polisi Effeithiol ar gyfer eich Gweithle

Cwrs diwrnod llawn Mae cyffwrdd yn agwedd hanfodol ar lawer…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Jun 2017

Ymateb i Anawsterau Ymlyniad mewn lleoliadau Ysgol a Blynyddoedd Cynnar

Cwrs undydd Mae’r cwrs hwn yn gyfle i edrych yn…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

13 Jun 2017

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ymwneud â phobl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

13 Jun 2017

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

15 Jun 2017

Pobl Ifanc LHDTC: Gwneud pethau’n gwbl glir

Cwrs Un-dydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar faterion LHDT…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

21 Jun 2017

Rhoi Cyfranogiad ar Waith gyda Phobl Ifanc – Y.P.

Cwrs Hanner Dydd Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

21 Jun 2017

Gweithio’n Gadarnhaol gyda Phlant Awtistig yn y Blynyddoedd Cynnar

Cwrs undydd Mae’r cwrs ar gyfer rheolwyr ac ymarferwyr sydd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

21 Jun 2017

e-Ddiogelwch: Cefnogi Rhieni i Amddiffyn Plant Ar-lein

Cwrs Undydd Nod y cwrs undydd hwn yw cyflwyno agwedd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

21 Jun 2017

Rhoi Cyfranogiad ar Waith gyda Phlant – Y.B.

Cwrs Hanner Dydd Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 41234