A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Accredited Event

28 Jun 2019

Gwrando arna i! Sylwi ar blant mewn angen ac ymateb iddyn nhw

Cwrs hanner dydd Bydd y cwrs byr hwn yn canolbwyntio…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

3 Jul 2019

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu…

Venue:
Sir Benfro

Organiser:
Plant yng Nghymru

4 Jul 2019

Ymlyniad a’i effaith yn y blynyddoedd cynnar

Cwrs Undydd Mae ymchwil gyfoes ar ddatblygu ymennydd yn ei…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

8 Jul 2019

Stori Bywyd

Cwrs undydd Nid oes unrhyw blentyn yr un fath, sydd…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

9 Jul 2019

Cefnogi Gofalwyr Ifanc: Pwy sy’n Gofalu am y Gofalwyr

Dywedodd y cyfranogwyr y byddai’r hyfforddiant yn newid eu hymarfer…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

10 Jul 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

12 Jul 2019

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant

Adborth “Agoriad llygad, Cwrs rhagorol ac yn llawn gwybodaeth ac…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

15 Jul 2019

Cydnabod ac ymateb i blant a phobl ifanc sy’n dangos thueddiadau hunan-niwed a hunanladdol

Adborth “Rwy’n teimlo’n fwy hyderus a grymus i fynd i’r…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

16 Jul 2019

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Cwrs Undydd Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

17 Jul 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru