A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Accredited Event

10 Sep 2019

Cyflwyniad i gefnogi Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol

Tysteb “Wedi mwynhau’r hyfforddiant. Nawr rwy’n fwy ymwybodol o’r materion…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

11 Sep 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

12 Sep 2019

“Deall Awtistiaeth a’r ffordd y gall effeithio’r plentyn a’u teulu/gofalwyr”

Adborth “Gwych mewn cynnwys a throsglwyddiad” “Roedd yn fwy addysgiadol…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

13 Sep 2019

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu…

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

16 Sep 2019

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Adborth “Roedd hyn yn wych, rhannu syniadau ynghylch sut i…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

18 Sep 2019

Ecsbloetio Llinellau Sirol – Gangiau, Cyffuriau a Chymru

Adborth “Hyfforddiant rhagorol gyda hyfforddwr gwych” “Hyfforddwr yn hynod wybodus…

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

19 Sep 2019

LHDT a Datblygiad Plant

Adborth “Yn syth faint o hiwmor a hwyl y gellir…

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

19 Sep 2019

“Deall Awtistiaeth a’r ffordd y gall effeithio’r plentyn a’u teulu/gofalwyr”

Adborth “Gwych mewn cynnwys a throsglwyddiad” “Roedd yn fwy addysgiadol…

Venue:
Y Rhyl

Organiser:
Plant yng Nghymru

24 Sep 2019

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau

Adborth “Cwrs gwych a hwyluswyd” “Bydd yn helpu i weithio…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

25 Sep 2019

Goruchwyliaeth: Model ar gyfer Ymarfer

Adborth “Roedd yn amlwg fod yr hyfforddwr yn gyfathrebwr cymwys…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru