A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Accredited Event

26 Nov 2019

Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles Pobl Ifanc

Cwrs Undydd Mae nifer yr achosion o broblemau iechyd meddwl…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

10 Dec 2019

LHDT a Datblygiad Plant

Adborth “Yn syth faint o hiwmor a hwyl y gellir…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

17 Dec 2019

Trawsnewidiadau: Cefnogi Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol

Adborth “Wedi mwynhau’r hyfforddiant. Nawr rwy’n fwy ymwybodol o’r materion…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

9 Jan 2020

Diogelu Plant Anabl

Cwrs Undydd Nod y cwrs undydd hwn yw cynyddu dealltwriaeth…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

15 Jan 2020

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Adborth “Roedd hyn yn wych, rhannu syniadau ynghylch sut i…

Venue:
Caerfyrddin

Organiser:
Plant yng Nghymru

15 Jan 2020

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Adborth “Roedd rhan Lego yn wych!” “DSL ydw i a…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

16 Jan 2020

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

21 Jan 2020

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Adborth “Roedd rhan Lego yn wych!” “DSL ydw i a…

Venue:
Y Rhyl

Organiser:
Plant yng Nghymru

21 Jan 2020

Ymlyniad a’i effaith yn y blynyddoedd cynnar

Cwrs Undydd Mae ymchwil gyfoes ar ddatblygu ymennydd yn ei…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

22 Jan 2020

‘Rhyw, Celwyddau a’r Rhyngrwyd’: Cesio deall y gwahaniaeth rhwng cam-drin ar-lein ac archwilio Rhywiol

Adborth “Cwrs gwych, hwylusydd gwybodus iawn” “Bydd hyfforddiant yn fy…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru