A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

12 Dec 2016

Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd

Cwrs undydd Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

10 Jan 2017

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Cwrs Hanner-dydd Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

11 Jan 2017

Gweithio gyda Thadau

Cwrs undydd Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

12 Jan 2017

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

17 Jan 2017

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau: Pam nad yw’r Cyffuriau’n Gweithio?

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar gamddefnyddio sylweddau a phobl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

18 Jan 2017

Ymddygiad Hunan Niweidiol: Gwella ymatebion a lleiafu niwed

Cwrs un-dydd Ymddygiad Hunan-niweidiol: Gwella ymatebion a lleiafu niwed Mae’r…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

19 Jan 2017

Pobl Ifanc Ddigartref: Y cyfan rydw i eisiau yw To uwch fy Mhen

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc.…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

19 Jan 2017

Ymddygiad Hunan Niweidiol: Gwella ymatebion a lleiafu niwed

Cwrs un-dydd Ymddygiad Hunan-niweidiol: Gwella ymatebion a lleiafu niwed Mae’r…

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

30 Jan 2017

GroBrain – Sut mae Esbonio Bondio a Datblygiad yr Ymennydd wrth Rieni

Cwrs Undydd Mae niwrowyddoniaeth yn dangos pwysigrwydd ymlyniad a datblygiad…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

2 Feb 2017

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 41234