A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

6 Sep 2016

Rhoi Cyfranogiad ar Waith ar i Bobl Ifanc – Y.P.

Rhoi Cyfranogiad ar Waith ar gyfer Phobl Ifanc Bydd y…

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

16 Sep 2016

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Cwrs un-dydd Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ymwneud…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

20 Sep 2016

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

22 Sep 2016

Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd

Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd Cwrs undydd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

28 Sep 2016

Rhoi Cyfranogiad ar Waith i Bobl Ifanc

Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r berthynas rhyngddo a…

Lleoliad:
Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

29 Sep 2016

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ymwneud â phobl…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

4 Oct 2016

Pobl Ifanc LHDTC: Gwneud pethau’n gwbl glir

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar faterion LHDT a phobl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

5 Oct 2016

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

11 Oct 2016

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

12 Oct 2016

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant

Cwrs undydd Mae deall gwahaniaethau diwylliannol yn elfen bwysig o…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 512345