A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

21 Sep 2017

Sgyrsiau am ‘yr hyn sy’n bwysig i Plant a Phobl Ifanc?’

Cwrs undydd Sgyrsiau gyda Phlant a Phobl Ifanc o dan…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

26 Sep 2017

Lleihau Damweiniau mewn Lleoliadau Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar

Cwrs undydd Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer gwarchodwyr…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

28 Sep 2017

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Nod y gweithdy tair awr yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

3 Oct 2017

Pobl Ifanc LHDTC: Gwneud pethau’n gwbl glir

Cwrs Un-dydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar faterion LHDT…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

4 Oct 2017

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

5 Oct 2017

Adeiladu Gwydnwch mewn Pobl Ifanc

Cwrs undydd Pam fod rhai pobl ifanc yn ymdopi’n rhwyddach…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

10 Oct 2017

Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE)

Cwrs Undydd Mae’r adroddiad yn 2015 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru,…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

11 Oct 2017

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant

Cwrs Undydd Mae deall gwahaniaethau diwylliannol yn elfen bwysig o…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

12 Oct 2017

Cefnogi Gofalwyr Ifanc: Pwy sy’n Gofalu am y Gofalwyr

Cwrs Undydd “Ymarferydd da. Gwybodus iawn ac fe wnaeth yr…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

18 Oct 2017

Lleihau Damweiniau yn y Cartref yn ystod y Blynyddoedd Cynnar – Ymyriadau Effeithiol

Cwrs undydd Bob blwyddyn yng Nghymru, mae rhyw 28,000 o…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 41234