A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Accredited Event

26 Sep 2019

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu…

Venue:
Llandrindod

Organiser:
Plant yng Nghymru

2 Oct 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

3 Oct 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…

Venue:
Abertawe

Organiser:
Plant yng Nghymru

8 Oct 2019

Diogelu Plant a Phobl Ifanc – Lefel 2

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

9 Oct 2019

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Cwrs Undydd Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i…

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

10 Oct 2019

Deall Awtistiaeth a sut y gall effeithio ar y plentyn a’i ofalwyr

Adborth “Gwych mewn cynnwys a throsglwyddiad” “Roedd yn fwy addysgiadol…

Venue:
Y Rhyl

Organiser:
Plant yng Nghymru

10 Oct 2019

Diogelu Plant Anabl

Cwrs Undydd Nod y cwrs undydd hwn yw cynyddu dealltwriaeth…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

17 Oct 2019

Diogelu Plant a Phobl Ifanc – Lefel 2

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

18 Oct 2019

Tlodi Plant – deall yr achosion, yr ysgogwyr a’r effaith ar blant a phobl ifanc

Cwrs Hanner-dydd Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

21 Oct 2019

Llinellau Sirol, Gorweddion Sirol: Camfanteisio Troseddol ar Blant – Cyllyll, Gangiau a Cyffuriau ledled Cymru

Adborth “Hyfforddiant rhagorol gyda hyfforddwr gwych” “Hyfforddwr yn hynod wybodus…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru