A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

28 Sep 2016

Rhoi Cyfranogiad ar Waith i Bobl Ifanc

Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r berthynas rhyngddo a…

Lleoliad:
Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

29 Sep 2016

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ymwneud â phobl…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

4 Oct 2016

Pobl Ifanc LHDTC: Gwneud pethau’n gwbl glir

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar faterion LHDT a phobl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

5 Oct 2016

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

11 Oct 2016

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

12 Oct 2016

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant

Cwrs undydd Mae deall gwahaniaethau diwylliannol yn elfen bwysig o…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

17 Oct 2016

Rhoi Cyfranogiad ar Waith i Blant – Y.P.

Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad plant a’r berthynas rhwng…

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

18 Oct 2016

Sgyrsiau am ‘yr hyn sy’n bwysig i Pobl Ifanc?’

Cwrs undydd Sgyrsiau gyda Phobl Ifanc o dan Ddeddf Gwasanaethau…

20 Oct 2016

Sgyrsiau am ‘yr hyn sy’n bwysig i Plant?’

Cwrs undydd O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014,…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

21 Oct 2016

Cyffwrdd Priodol wrth Weithio gyda Phlant

Cwrs hanner-dydd Mae cyffwrdd yn agwedd hanfodol ar lawer o…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 41234