A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

28 Feb 2017

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau: Pam nad yw’r Cyffuriau’n Gweithio?

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar gamddefnyddio sylweddau a phobl…

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

28 Feb 2017

Adeiladu Gwydnwch mewn Pobl Ifanc

Cwrs undydd Pam fod rhai pobl ifanc yn ymdopi’n rhwyddach…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

28 Feb 2017

Ymateb i Anawsterau Ymlyniad mewn lleoliadau Ysgol a Blynyddoedd Cynnar

Cwrs undydd Mae’r cwrs hwn yn gyfle i edrych yn…

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Mar 2017

Gweithio gyda Grwpiau

Cwrs deuddydd Bydd y cynrychiolwyr yn archwilio rôl hwylusydd grwp,…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

7 Mar 2017

Sgyrsiau am ‘yr hyn sy’n bwysig i Plant a Phobl Ifanc?’

Cwrs undydd Sgyrsiau gyda Phlant a Phobl Ifanc o dan…

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

8 Mar 2017

Rhoi Cyfranogiad ar Waith i Bobl Ifanc – Y.P.

Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r berthynas rhyngddo a…

Lleoliad:
Nedd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

9 Mar 2017

Anhwylderau Bwyta ymhlith Plant a Phobl Ifanc

Cwrs un-dydd Gall problemau gyda bwyd gychwyn pan gaiff ei…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Mar 2017

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

15 Mar 2017

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerfyrddin

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

16 Mar 2017

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant

Cwrs Undydd Mae deall gwahaniaethau diwylliannol yn elfen bwysig o…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 212