A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

24 Mar 2017

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau: Pam nad yw’r Cyffuriau’n Gweithio?

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar gamddefnyddio sylweddau a phobl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

30 Mar 2017

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

4 Apr 2017

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 3 trwy Agored Cymru

Cwrs Deuddydd Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at bobl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Apr 2017

Ymateb i Ymddygiad sy’n peri Pryder gan Blant a Phobl Ifanc: Persbectif sy’n canolbwyntio ar Ymlyniad

Cwrs un-ddydd Nodau’r diwrnod Dyfnhau ein dealltwriaeth o broses ac…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

4 Mai 2017

Pobl Ifanc Ddigartref: Y cyfan rydw i eisiau yw To uwch fy Mhen

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc.…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

9 Mai 2017

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ymwneud â phobl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

17 Mai 2017

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ymwneud â phobl…

Lleoliad:
Gogledd Cymru - TBC

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

24 Mai 2017

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Jun 2017

Ymateb i Anawsterau Ymlyniad mewn lleoliadau Ysgol a Blynyddoedd Cynnar

Cwrs undydd Mae’r cwrs hwn yn gyfle i edrych yn…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

13 Jun 2017

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Gogledd Cymru - TBC

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 212