A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

2 Nov 2016

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau: Pam nad yw’r Cyffuriau’n Gweithio?

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar gamddefnyddio sylweddau a phobl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

3 Nov 2016

Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd

Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd Cwrs undydd…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

3 Nov 2016

Cyfweld Cymhellol

Cwrs deuddydd Cyfweld Cymhellol Arddull gyfathrebu dywys gywrain sy’n deillio…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

3 Nov 2016

Lleihau Damweiniau yn y Cartref yn ystod y Blynyddoedd Cynnar – Ymyriadau Effeithiol

Cwrs undydd Bob blwyddyn yng Nghymru, mae rhyw 28,000 o…

Lleoliad:
Caerffli

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

8 Nov 2016

Rhoi Cyfranogiad ar Waith i Blant – Y.B.

Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad plant a’r berthynas rhwng…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

10 Nov 2016

Lleihau Damweiniau yn y Cartref yn ystod y Blynyddoedd Cynnar – Ymyriadau Effeithiol

Cwrs undydd Bob blwyddyn yng Nghymru, mae rhyw 28,000 o…

Lleoliad:
Treffynnon

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Nov 2016

GroBrain – Sut mae Esbonio Bondio a Datblygiad yr Ymennydd wrth Rieni

Cwrs Undydd Mae niwrowyddoniaeth yn dangos pwysigrwydd ymlyniad a datblygiad…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

15 Nov 2016

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

16 Nov 2016

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant

Mae deall gwahaniaethau diwylliannol yn elfen bwysig o waith effeithiol…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

22 Nov 2016

e-Ddiogelwch: Cefnogi Rhieni i Amddiffyn Plant Ar-lein

Nod y cwrs undydd hwn yw cyflwyno agwedd gytbwys, heb…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 512345