A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

4 Gor 2016

Adeiladu Gwydnwch mewn Pobl Ifanc

Cwrs undydd Pam fod rhai pobl ifanc yn ymdopi’n rhwyddach…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

5 Gor 2016

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

8 Gor 2016

Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd

Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd Cwrs undydd…

12 Gor 2016

e-Ddiogelwch: Cefnogi Rhieni i Amddiffyn Plant Ar-lein

Nod y cwrs undydd hwn yw cyflwyno agwedd gytbwys, heb…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Gor 2016

Rhoi Cyfranogiad ar Waith

Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r berthynas rhyngddo a…

Lleoliad:
Abertawe

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

15 Gor 2016

e-Ddiogelwch: Cefnogi Rhieni i Amddiffyn Plant Ar-lein

Nod y cwrs undydd hwn yw cyflwyno agwedd gytbwys, heb…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

18 Gor 2016

Rhoi Cyfranogiad ar Waith

Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r berthynas rhyngddo a…

Lleoliad:
Abertawe

Trefnydd:
Plant yng Nghymru