A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

22 Feb 2018

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Bae Colwyn

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

26 Feb 2018

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerfyrddin

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

28 Feb 2018

Cynnwys Plant Anabl

Cwrs Undydd Yn rhy aml mae plant a phobl ifanc…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

2 Mar 2018

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant

Cwrs Undydd Mae deall gwahaniaethau diwylliannol yn elfen bwysig o…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

5 Mar 2018

Cyflwyniad i Hunan-niweidio a Hunanladdiad

Cwrs Undydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar bobl ifanc,…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

8 Mar 2018

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Cwrs Undydd Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ymwneud…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

13 Mar 2018

Pobl Ifanc Ddigartref: Y cyfan rydw i eisiau yw To uwch fy Mhen

Cwrs Undydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar ddigartrefedd ymhlith…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Mar 2018

‘’Deall Awtistiaeth a’r ffordd y gall effeithio’r plentyn a’u teulu/gofalwyr’’

Cwrs undydd Bwriad y cwrs yw codi ymwybyddiaeth a chynyddu…

Lleoliad:
Bae Colwyn

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

16 Mar 2018

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

21 Mar 2018

‘Rhyw, Celwyddau a’r Rhyngrwyd’: Cesio deall y gwahaniaeth rhwng cam-drin ar-lein ac archwilio Rhywiol

Cwrs undydd Heddiw mae’r rhyngrwyd yn rhan annatod o fywydau…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 3123