A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

7 Mai 2019

Rhannu Gwybodaeth Anodd gyda Phlant

Cwrs undydd  Mae rhannu gwybodaeth anodd bob amser yn achosi anhawster, ond gall gwneud hynny gyda phlant fod gymaint â hynny’n waeth.  Bydd y cwrs hyfforddi undydd hwn yn helpu’r cyfranogwyr i gysylltu â phlant a phobl ifanc a datblygu offer a strategaethau fydd yn helpu i gefnogi plant yn y ffordd orau bosibl.   Bydd senarios, clipiau fideo a chyfle i’r cyfranogwyr roi cynnig ar eu sgiliau mewn amgylchedd diogel, gyda hwylusydd cefnogol, profiadol. Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Mai 2019

Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles Pobl Ifanc

Cwrs Undydd Mae nifer yr achosion o broblemau iechyd meddwl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

23 Mai 2019

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu Grefydd

Adborth “Hyfforddwr arbennig ac yn wybodus iawn” “Dealltwriaeth gryfach o’r…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

24 Mai 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

4 Jun 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

4 Jun 2019

Ecsbloetio Llinellau Sirol – Gangiau, Cyffuriau a Chymru

Adborth “Hyfforddiant rhagorol gyda hyfforddwr gwych” “Hyfforddwr yn hynod wybodus…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Jun 2019

Goruchwyliaeth: Model ar gyfer Ymarfer

Adborth “Roedd yn amlwg fod yr hyfforddwr yn gyfathrebwr cymwys…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

12 Jun 2019

Offer ar gyfer newid – hybu lleisiau pobl ifanc wrth asesu ac mewn ymyriadau

Cwrs hanner diwrnod O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, bu newid diwylliant yn y…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

13 Jun 2019

Gweithio gyda Thadau

Adborth “Rwyf mewn gwell sefyllfa i siarad am fanteision gweithio…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Jun 2019

Pobl Ifanc Ddigartref: Y cyfan rydw i eisiau yw To uwch fy Mhen

Cwrs Undydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar ddigartrefedd ymhlith…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru