A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

25 Apr 2018

Ecsbloetio Llinellau Sirol – Gangiau, Cyffuriau a Chymru

Cwrs Undydd Llinellau sirol yw term yr heddlu am gangiau…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

26 Apr 2018

Cyfweld Cymhellol

Cwrs deuddydd Cyfweld Cymhellol Arddull gyfathrebu dywys gywrain sy’n deillio…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

26 Apr 2018

‘Rhyw, Celwyddau a’r Rhyngrwyd’: Cesio deall y gwahaniaeth rhwng cam-drin ar-lein ac archwilio Rhywiol

Cwrs undydd Heddiw mae’r rhyngrwyd yn rhan annatod o fywydau…

Lleoliad:
Bae Colwyn

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

1 Mai 2018

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 3 trwy Agored Cymru

Cwrs Deuddydd Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at bobl…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

3 Mai 2018

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Cwrs Undydd Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ymwneud…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

4 Mai 2018

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau: Pam nad yw’r Cyffuriau’n Gweithio

Cwrs Un-dydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar gamddefnyddio sylweddau…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

8 Mai 2018

Deall ac Ymateb i Ymddygiad Bwlio

Cwrs Undydd Mewn arolwg diweddar gan Ditch the Label dywedodd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

9 Mai 2018

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Cwrs Undydd Mae’r adroddiad yn 2015 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru,…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Mai 2018

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant

Cwrs Undydd Mae deall gwahaniaethau diwylliannol yn elfen bwysig o…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 3123