A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

30 Jan 2017

GroBrain – Sut mae Esbonio Bondio a Datblygiad yr Ymennydd wrth Rieni

Cwrs Undydd Mae niwrowyddoniaeth yn dangos pwysigrwydd ymlyniad a datblygiad…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

2 Feb 2017

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

7 Feb 2017

Sgyrsiau am ‘yr hyn sy’n bwysig i Plant a Phobl Ifanc?’

Cwrs undydd Sgyrsiau gyda Phlant a Phobl Ifanc o dan…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

9 Feb 2017

Anhwylderau Bwyta ymhlith Plant a Phobl Ifanc

Cwrs un-dydd Gall problemau gyda bwyd gychwyn pan gaiff ei…

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

9 Feb 2017

Rhoi Cyfranogiad ar Waith i Bobl Ifanc – Y.B.

Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r berthynas rhyngddo a…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Feb 2017

Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd

Cwrs undydd Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014…

Lleoliad:
Caerfyrddin

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Feb 2017

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Cwrs Hanner-dydd Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru…

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

15 Feb 2017

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

HYFFORDDIANT RHAD AC AM DDIM! Nod y gweithdy tair awr…

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

16 Feb 2017

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

HYFFORDDIANT RHAD AC AM DDIM! Nod y gweithdy tair awr…

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

16 Feb 2017

Rhoi Cyfranogiad ar Waith i Bobl Ifanc

Bydd y gweithdy’n edrych ar gyfranogiad a’r berthynas rhyngddo a…

Lleoliad:
Aberystwyth

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 3123