A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

19 Feb 2019

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Cwrs Undydd Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i…

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

5 Mar 2019

Sgyrsiau am ‘yr hyn sy’n bwysig i Plant a Phobl Ifanc?’

Cwrs undydd Sgyrsiau gyda Phlant a Phobl Ifanc o dan…

Lleoliad:
Merthyr Tudful

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Mar 2019

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Cwrs Hanner-dydd Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Mar 2019

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu Grefydd

Cwrs hanner dydd Mae arferion diwylliannol traddodiadol yn adlewyrchu gwerthoedd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

8 Mar 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

11 Mar 2019

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle

Adborth “Roedd taflen weithgareddau dyddiol ac ymateb yn hytrach nag…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

12 Mar 2019

eDdiogelwch: Cefnogi Rhieni i Amddiffyn Plant Ar-lein

Cwrs Undydd Nod y cwrs undydd hwn yw cyflwyno agwedd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

13 Mar 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Pen-y-bont

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Mar 2019

Defnyddio Seicoleg Gadarnhaol i wella’r canlyniadau i blant a phobl ifanc

Cwrs undydd Mae seicoleg gadarnhaol yn canolbwyntio ar ddeall ein…

Lleoliad:
Abertawe

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Mar 2019

Cefnogi Plant Mudol yng Nghymru: Cyd-destun Cymru o ran y Gyfraith, Polisi ac Ymarfer

Cwrs Un-dydd Bydd yr hyfforddiant rhagarweiniol undydd hwn yn cefnogi…

Lleoliad:
Abertawe

Trefnydd:
Plant yng Nghymru