A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

27 Nov 2017

Ymateb i Anawsterau Ymlyniad mewn Addysg

Cwrs undydd Mae’r cwrs hyn yn cynnig archwiliad manwl i…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

30 Nov 2017

e-Ddiogelwch: Cefnogi Rhieni i Amddiffyn Plant Ar-lein

Cwrs Undydd Nod y cwrs undydd hwn yw cyflwyno agwedd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

5 Dec 2017

Cyflwyniad i Hunan-niweidio a Hunanladdiad

Cwrs Undydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar bobl ifanc,…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

7 Dec 2017

Cefnogi Rhieni i siarad â’u Plant am Ddod i oed, Perthnasoedd a Rhyw

Cwrs undydd Mae plant a phobl ifanc yn dweud yn…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

7 Dec 2017

Cefnogi Rhieni i siarad â’u Plant am Ddod i oed, Perthnasoedd a Rhyw

Cwrs undydd Mae plant a phobl ifanc yn dweud yn…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

11 Dec 2017

Gweithio’n Gadarnhaol gyda Phlant Awtistig yn y Blynyddoedd Cynnar

Cwrs undydd Mae’r cwrs hwn yn cynnig dealltwriaeth ehangach o…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

9 Jan 2018

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

11 Jan 2018

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar

Cwrs Undydd Mae straen yn un o brif achosion absenoldeb…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

15 Jan 2018

Pobl Ifanc Ddigartref: Y cyfan rydw i eisiau yw To uwch fy Mhen

Cwrs Undydd Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar ddigartrefedd ymhlith…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

17 Jan 2018

Lleihau Damweiniau mewn Lleoliadau Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar

Cwrs undydd Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer gwarchodwyr…

Lleoliad:
Aberystwyth

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 3123