A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

12 Dec 2018

Cynhadledd Flynyddol ROCK 2018

  Gyda chmorth caredig gan:    Ymunwch â ni i…

Lleoliad:
Y Deml Heddwch,
Caerdydd

Trefnydd:
Rights of the Child UK (ROCK)

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
AFA Cymru