A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

7 Nov 2019

Cynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru

Fe allwch chi nawr gofrestru ar gyfer Cynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd…

Venue:
Treffynnon

Organiser:
BookTrust Cymru

12 Nov 2019

Dyadic Developmental Psychotherapy Level 1

This is an introductory 4-day training on Dyadic Developmental Psychotherapy,…

Venue:
Cardiff

Organiser:
AFA Cymru

20 Nov 2019

Dathlu 30 mlynedd o Gonfenswin y CCUHP yng Nghymru

I gofrestru’ch diddordeb, cliciwch yma. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

11 Dec 2019

Ar Goll Mewn Gofal: 20 Mylnedd Ae

Mae’r digwyddiad yn cael ei noddi gan David Melding AC…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Children in Wales & Voices from Care