A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

7 Jun 2017

Ymgysylltu Adferol: Un rhan o’r darlun ehangach

Comisiynwyd Tros Gynnal Plant gan Lywodraeth Cymru, dros gyfnod o…

9 Jun 2017

Family Meetings: Their place when seeking alternative family carers

Half Day Workshop: Theme: Assessment & Analysis WHO SHOULD ATTEND:…

Lleoliad:
Cardiff

Trefnydd:
AFA Cymru

14 Jun 2017

Domestic Abuse – Implications for social work practice

Theme:  Assessment and Analysis WHO SHOULD ATTEND: Social work professionals…

Lleoliad:
Cardiff

Trefnydd:
AFA Cymru

15 Jun 2017

Cyhadledd Flynyddol T4CYP

Bydd y Gynhadledd Flynyddol Gyda’n Gilydd ar gyfer Plant a…

Lleoliad:
Canolfan yr Holl Genhedloedd

Trefnydd:
Gyda’n Gilyd ar gyfer Plant a Phobl ifanc

15 Jun 2017

Assessing Adult Relationship

Theme: Assessment and Analysis WHO SHOULD ATTEND: This workshop will…

Lleoliad:
Rhyl

Trefnydd:
AFA Cymru

21 Jun 2017

O Dlodi i Ffyniant Cynhadledd Genedlaethol ar Dlodi Plant

“Rydyn ni’n glir fod yn rhaid i ni gamu ymlaen…

Lleoliad:
Nantgarw

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

21 Jun 2017

NODWCH Y DYDDIAD: Cynhadledd Tlodi Plant Genedlaethol

Prif Siaradwyr: Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

22 Jun 2017

Attachment and Trauma

Theme: Working with the Child in Mind WHO SHOULD ATTEND:…

Lleoliad:
Cardiff

Trefnydd:
AFA Cymru

29 Jun 2017

Assessing parenting capability and capacity to change

Theme:  Assessment and analysis WHO SHOULD ATTEND: Social work professionals…

Lleoliad:
Cardiff

Trefnydd:
AFA Cymru

13 Jul 2017

Making Good Form F Assessments – Critical Analysis

Theme:  Assessment and Analysis WHO SHOULD ATTEND: Fostering Social workers…

Lleoliad:
Rhyl

Trefnydd:
AFA Cymru

Page 1 of 212