A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

23 Feb 2018

Proud to Be Me

Voices From Care Cymru are excited to invite you and…

28 Feb 2018

ODlodi i Ffyniant: Trechu Tlodi Plant yng Nghymru – Digwyddiad Rhanbarthol Gogledd-ddwyrain Cymru AM DDIM

Mae Plant yng Nghymru yn falch o bartnera â Groundwork…

Lleoliad:
Groundwork Gogledd Cymru,
3-4 Ffordd Plas Pwer,
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Mar 2018

Digwyddiad Dathlu Cymru Ifanc – #DathluCI18

Dewch i ymuno â ni yn ein digwyddiad dathlu AM DDIM…

14 Mar 2018

Hybu Rhianta Cadarnhaol er mwyn Helpu i Wneud y Byd yn Lle Mwy Heddychlon

Hoffai ISPCAN, BASPCAN, NSPCC Cymru/Wales a Plant yng Nghymru eich…

14 Mar 2018

Y RHEOLIAD DIOGELU DATA CYFFREDINOL: Beth yw’r goblygiadau?

Fe’ch gwahoddir i ddod i sesiwn Holi ac Ateb, fydd…

Lleoliad:
Plant yng Nghymru,
25 Plas Windsor,
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru