A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

23 Oct 2018

Rhaglen Cyn-ysgol Blynyddoed Rhyfeddol

23, 24, 25 Hydref 2018 I wneud cais unai e-bostiwch d.williams@bangor.ac.uk…

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Centre for Evidence Based Intervention

21 Nov 2018

AFA Cymru Conference – Using the Secure Base Model in Fostering & Adoption Practice

AFA Cymru are pleased to be able to offer the…

Lleoliad:
All Nations Centre,
Cardiff

Trefnydd:
AFA Cymru

22 Nov 2018

Cynadleddau Cymorth Teulu a Rhianta 2018: Cefnogi Rhieni sydd yn eu harddegau a Rhieni Arddegwyr

22 Tachwedd 2018, 9.30yb – 3.30yp, Prifysgol Bangor   #CIW2018Rhianta…

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

29 Nov 2018

O Dlodi i Ffyniant: Trechu Tlodi Plant yng Nghymru – Digwyddiad Rhanbarthol AM DDIM

Mae Plant yng Nghymru yn falch o weithio mewn partneriaeth…

Lleoliad:
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

5 Dec 2018

Rhaglen Awtistiaeth Blynyddoedd Rhyfeddol

5, 6, & 7 Rhagfyr 2018 I wneud cais unai…

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Centre for Evidence Based Intervention

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
AFA Cymru