A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

19 Jun 2019

NSPCC Safer recruitment training (Wales)

The NSPCC is offering training for anyone responsible for selecting…

Venue:
Cardiff

Organiser:
NSPCC

15 Jul 2019

Digwyddiad Undydd Sgiliau Gwleidyddol ar gyfer Pobl Ifanc Anabl

I ddathlu Diwrnod y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Sgiliau Ieuenctid…

Venue:
Siambr Hywel, Ty Hywel,
Bae Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru, Leonard Cheshire Cymru a Whizz-Kidz

Venue:
Canolfan Blant Integredig St James,
Ysgol Gynradd St James, Pen-y-Cae,
Caerffili

Organiser:
Plant yng Nghymru

12 Nov 2019

Dyadic Developmental Psychotherapy Level 1

This is an introductory 4-day training on Dyadic Developmental Psychotherapy,…

Venue:
Cardiff

Organiser:
AFA Cymru