A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

5 Feb 2020

Cynhadledd Cymorth i Deuluoedd 2020 Cefnogi Ymlyniad a Pherthnasoedd – cael y sgyrsiau mae angen i ni eu cael

#CIW2020Rhianta Eleni bydd Cynhadledd Cymorth i Deuluoedd Plant yng Nghymru…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

10 Nov 2020

Dyadic Developmental Psychotherapy Level 1

Training in Psychological Interventions and Therapeutic Parenting with Children and…