A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

12 Nov 2019

Dyadic Developmental Psychotherapy Level 1

This is an introductory 4-day training on Dyadic Developmental Psychotherapy,…

Venue:
Cardiff

Organiser:
AFA Cymru

11 Dec 2019

Ar Goll Mewn Gofal: 20 Mylnedd Ae

Mae’r digwyddiad yn cael ei noddi gan David Melding AC…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Children in Wales & Voices from Care

5 Feb 2020

Cynhadledd Cymorth i Deuluoedd 2020 Cefnogi Ymlyniad a Pherthnasoedd – cael y sgyrsiau mae angen i ni eu cael

#CIW2020Rhianta Eleni bydd Cynhadledd Cymorth i Deuluoedd Plant yng Nghymru…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

10 Nov 2020

Dyadic Developmental Psychotherapy Level 1

Training in Psychological Interventions and Therapeutic Parenting with Children and…