A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

30 Nov 2017

Hawliau Dynol Ffoaduriaid sy’n Blant

Darlith Goffa  Eileen Illtyd gan Lord Alfred Dubs a fydd…

Lleoliad:
Abertawe

Trefnydd:
Prifysgol Abertawe

2 Dec 2017

GOFALWYR IFANC CYNHADLEDD

Mae Plant yng Nghymru, ar y cyd ag aelodau o’r…

Lleoliad:
Conwy

6 Dec 2017

Cynhadledd Blynyddoedd Cynnar 2017 – Creadigrwydd, Gwydnwch a Llesiant yn y Blynyddoedd Cynnar

Bydd cynhadledd Blynyddoedd Cynnar Plant yng Nghymru 2017 yn canolbwyntio…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

9 Dec 2017

GOFALWYR IFANC CYNHADLEDD

Mae Plant yng Nghymru, ar y cyd ag aelodau o’r…

Lleoliad:
Caerdydd