A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

12 Jun 2018

Lansiad – Prosiect Iechyd Medwl Amenedigol yng Nghymru

Mae’n bleser gan NSPC CYmru/Wales, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer…

Lleoliad:
Y Peirhead

Trefnydd:
NSPCC Cymru/Wales

3 Sep 2018

Ysgol Haf Hawliau Dynol Plant

Bydd yr Ysgol Haf gyffrous hon yn canolbwyntio ar sut…

Lleoliad:
Abertawe

Trefnydd:
Prifysgol Abertawe

18 Oct 2018

Cynadleddau Cymorth Teulu a Rhianta 2018: Cefnogi Rhieni sydd yn eu harddegau a Rhieni Arddegwyr

18 Hydref 2018, 9.30am – 4pm, Gwesty Mercure Caerdydd Bydd…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

22 Nov 2018

Cynadleddau Cymorth Teulu a Rhianta 2018: Cefnogi Rhieni sydd yn eu harddegau a Rhieni Arddegwyr

  22 Tachwedd 2018, 9.30am – 4pm, Prifysgol Bangor  …

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Plant yng Nghymru