A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

30 Mar 2019

NODYN I’R DYDDIADUR! Cynhadledd Flynyddol Cymru Ifanc Hawliau Plant – 30 mlynedd ymlaen

Bydd y gynhadledd hon yn helpu i egluro ein dealltwriaeth…

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Cymru Ifanc

30 Mar 2019

NODYN I’R DYDDIADUR! Cynhadledd Flynyddol Cymru Ifanc i Blant Ifanc #cyfranogiad

Bydd y diwrnod yn tynnu sylw at y gwaith y…

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

12 Nov 2019

Dyadic Developmental Psychotherapy Level 1

This is an introductory 4-day training on Dyadic Developmental Psychotherapy,…

Lleoliad:
Cardiff

Trefnydd:
AFA Cymru