A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

11 Jun 2019

Alcohol: The Elephant in the Social Care Room

Theme: Foetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) is a permanent, lifelong…

Lleoliad:
Cardiff

Trefnydd:
AFA Cymru

12 Nov 2019

Dyadic Developmental Psychotherapy Level 1

This is an introductory 4-day training on Dyadic Developmental Psychotherapy,…

Lleoliad:
Cardiff

Trefnydd:
AFA Cymru