A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

24 Feb 2017

Managing Young People Engaged in Sexually Harmful Behaviour

1/2 day course FREE to all Cardiff and Vale Safeguarding…

Lleoliad:
Amrywiol

Trefnydd:
Barnardo’s Cymru

1 Mar 2017

Seminar Gadael y Dyfodol i Mewn yr NSPCC: Ymateb sy’n seiliedig ar dystiolaeth i gam-drin plant yn rhywiol

Sut y gall gwasanaethau sy’n seiliedig ar dystiolaeth wella canlyniadau…

Lleoliad:
The Dragon Hotel,
39 Y Kingsway,
Abertawe

Trefnydd:
NSPCC

2 Mar 2017

Digwyddiad Arddangos Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ymchwil, Polisi ac Ymarfer Iechyd y Cyhoedd: Cydweithio yng Nghymru Cofiwch…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Iechyd Cyhoeddus Cymru

15 Mar 2017

#gwybodaethatydyfodol2017 – Cynhadledd y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

DIGWYDDIAD AM DDIM Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar y…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

17 Mar 2017

Making Good Form F Assessments – AFA Cymru Workshop

Theme: Assessment and Analysis Who should attend: Social Work Professionals Learning…

Lleoliad:
Plant yng Nghymru,
25 Plas Windsor,
Caerdydd

Trefnydd:
AFA Cymru

23 Mar 2017

AFA CYMRU MEDICAL CONFERENCE – Nature, Nuture & Destiny

Who should attend: Medical Advisers, LAC Nurses, Designated Health Professionals,…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
AFA Cymru

31 Mar 2017

Effective Decision Making for Adoption Panels – AFA Cymru Workshop

Theme: Policies, Procedures & Legislation Who should attend: Adoption Panel…

Lleoliad:
Plant yng Nghymru,
25 Plas Windsor,
Caerdydd

Trefnydd:
AFA Cymru

17 Oct 2017

Dyadic Developmental Psychotherapy Level 1

Training in Psychological Interventions and Therapeutic Parenting with Children and…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
AFA Cymru