A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

31 Mar 2017

Effective Decision Making for Adoption Panels – AFA Cymru Workshop

Theme: Policies, Procedures & Legislation Who should attend: Adoption Panel…

Lleoliad:
Plant yng Nghymru,
25 Plas Windsor,
Caerdydd

Trefnydd:
AFA Cymru

31 Mar 2017

Work/Life Event with Cardiff City Foundation and Cardiff Council

Where? The Cardiff City Football Stadium – Ricoh Lounge When?…

Lleoliad:
Caerdydd

15 Jun 2017

Cyhadledd Flynyddol T4CYP

Bydd y Gynhadledd Flynyddol Gyda’n Gilydd ar gyfer Plant a…

Lleoliad:
Canolfan yr Holl Genhedloedd

Trefnydd:
Gyda’n Gilyd ar gyfer Plant a Phobl ifanc

21 Jun 2017

CADWCH Y DYDDIAD! Cynhadledd Genedlaethol ar Dlodi Plant

Prif Siaradwyr: Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a…

21 Jun 2017

NODWCH Y DYDDIAD: Cynhadledd Tlodi Plant Genedlaethol

Prif Siaradwyr: Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

17 Oct 2017

Dyadic Developmental Psychotherapy Level 1

Training in Psychological Interventions and Therapeutic Parenting with Children and…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
AFA Cymru