A A English | Cymraeg

Archif Hyfforddiant

26 Nov 2019

Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles Pobl Ifanc

Cwrs Undydd Mae nifer yr achosion o broblemau iechyd meddwl…


15 Nov 2019

Rhannu Gwybodaeth Anodd gyda Phlant

Cwrs undydd  Mae rhannu gwybodaeth anodd bob amser yn achosi anhawster, ond gall gwneud hynny gyda phlant fod gymaint â hynny’n waeth.  Bydd y cwrs hyfforddi undydd hwn yn helpu’r cyfranogwyr i gysylltu â phlant a phobl ifanc a datblygu offer a strategaethau fydd yn helpu i gefnogi plant yn y ffordd orau bosibl.   Bydd senarios, clipiau fideo a chyfle i’r cyfranogwyr roi cynnig ar eu sgiliau mewn amgylchedd diogel, gyda hwylusydd cefnogol, profiadol. Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu…


7 Nov 2019

Stori Bywyd

Cwrs undydd Nid oes unrhyw blentyn yr un fath, sydd…


24 Oct 2019

Llinellau Sirol, Gorweddion Sirol: Camfanteisio Troseddol ar Blant – Cyllyll, Gangiau a Cyffuriau ledled Cymru

Adborth “Hyfforddiant rhagorol gyda hyfforddwr gwych” “Hyfforddwr yn hynod wybodus…


21 Oct 2019

Llinellau Sirol, Gorweddion Sirol: Camfanteisio Troseddol ar Blant – Cyllyll, Gangiau a Cyffuriau ledled Cymru

Adborth “Hyfforddiant rhagorol gyda hyfforddwr gwych” “Hyfforddwr yn hynod wybodus…


17 Oct 2019

Diogelu Plant a Phobl Ifanc – Lefel 2

Cwrs undydd Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n…


10 Oct 2019

Deall Awtistiaeth a sut y gall effeithio ar y plentyn a’i ofalwyr

Adborth “Gwych mewn cynnwys a throsglwyddiad” “Roedd yn fwy addysgiadol…


9 Oct 2019

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Cwrs Undydd Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i…


3 Oct 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…


2 Oct 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…