A A English | Cymraeg

Archif Hyfforddiant

10 Dec 2014

Datblygiad yr Ymennydd a Rhianta Cadarnhaol

Helpu rhieni i ddeall eu rhan yn y broses o…


10 Dec 2014

Trosolwg o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cwrs undydd Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn yn darparu cefndir…


8 Dec 2014

Trosolwg o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cwrs undydd Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn yn darparu cefndir…


26 Nov 2014

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 3 trwy Agored Cymru

Cwrs Deuddydd Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at bobl…


20 Nov 2014

Gweithio gyda Thadau

Cwrs undydd Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr…


18 Nov 2014

Hyfforddi’r Hyfforddwyr – Hawliau Plant a CCUHP

Y nod yw cefnogi staff sydd â rôl datblygu staff, sy’n…


5 Nov 2014

Cydraddoldeb a Chynhwysiad Plant Anabl

Cwrs undydd  Mae’r cwrs yma wedi’i fwriadu ar gyfer rheolwyr…


30 Oct 2014

Hyfforddi’r Hyfforddwyr – Hawliau Plant a CCUHP

Y nod yw cefnogi staff sydd â rôl datblygu staff, sy’n…


20 Oct 2014

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd    Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…


15 Oct 2014

Hyfforddi’r Hyfforddwyr – Hawliau Plant a CCUHP

Y nod yw cefnogi staff sydd â rôl datblygu staff, sy’n rhan…