A A English | Cymraeg

Archif Hyfforddiant

14 Sep 2018

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Tystebau “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…


13 Sep 2018

Arferion Traddodiadol Niweidiol

Tysteb “Hyfforddwr arbennig ac yn wybodus iawn” Cwrs hanner dydd…


12 Sep 2018

Cyflwyniad i gefnogi Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol

Tysted “Wedi mwynhau’r hyfforddiant. Nawr rwy’n fwy ymwybodol o’r materion…


6 Sep 2018

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…


17 Jul 2018

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Cwrs Undydd Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i…


16 Jul 2018

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Nod y gweithdy tair awr yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth…


12 Jul 2018

Cyflwyniad i Theori Ymlyniad a deall yr ‘Ystyr y tu ôl i Ymddygiad’ wrth weithio mewn lleoliadau Plant a Theuluoedd

Cwrs Undydd Mae’r gweithdy undydd hwn yn cyflwyno ac yn…


12 Jul 2018

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Cwrs Undydd Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i…


10 Jul 2018

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Cwrs Hanner-dydd Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru…


10 Jul 2018

Arferion Traddodiadol Niweidiol

Cwrs hanner dydd Mae arferion diwylliannol traddodiadol yn adlewyrchu gwerthoedd…


Page 1 of 512345