A A English | Cymraeg

Archif Hyfforddiant

22 Jan 2019

Ecsbloetio Llinellau Sirol – Gangiau, Cyffuriau a Chymru

Adborth gan gyfranogwyr “Hyfforddiant rhagorol gyda hyfforddwr gwych” “Hyfforddwr yn…


17 Jan 2019

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu Grefydd

Tystebau “Hyfforddwr arbennig ac yn wybodus iawn” “Roedd yr hyfforddwr…


16 Jan 2019

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu…


14 Jan 2019

Gweithio gyda Grŵpiau

Tysteb “Roedd yr hyfforddwr a’r cwrs yn wych. Fe wnes…