A A English | Cymraeg

Archif Hyfforddiant

19 Jul 2019

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu…


17 Jul 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…


10 Jul 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…


9 Jul 2019

Cefnogi Gofalwyr Ifanc: Pwy sy’n Gofalu am y Gofalwyr

Dywedodd y cyfranogwyr y byddai’r hyfforddiant yn newid eu hymarfer…


4 Jul 2019

Ymlyniad a’i effaith yn y blynyddoedd cynnar

Cwrs Undydd Mae ymchwil gyfoes ar ddatblygu ymennydd yn ei…


3 Jul 2019

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu…


28 Jun 2019

Gwrando arna i! Sylwi ar blant mewn angen ac ymateb iddyn nhw

Cwrs hanner dydd Bydd y cwrs byr hwn yn canolbwyntio…


17 Jun 2019

LHDT a datblygiad plant

Adborth “Yn syth faint o hiwmor a hwyl y gellir…


12 Jun 2019

Offer ar gyfer newid – hybu lleisiau pobl ifanc wrth asesu ac mewn ymyriadau

Cwrs hanner diwrnod O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, bu newid diwylliant yn y…


4 Jun 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…