A A English | Cymraeg

Archif Hyfforddiant

24 Mai 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…


23 Mai 2019

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu Grefydd

Adborth “Hyfforddwr arbennig ac yn wybodus iawn” “Dealltwriaeth gryfach o’r…


14 Mai 2019

Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles Pobl Ifanc

Cwrs Undydd Mae nifer yr achosion o broblemau iechyd meddwl…


10 Apr 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…


2 Apr 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…


14 Mar 2019

Defnyddio Seicoleg Gadarnhaol i wella’r canlyniadau i blant a phobl ifanc

Cwrs undydd Mae seicoleg gadarnhaol yn canolbwyntio ar ddeall ein…


13 Mar 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…


8 Mar 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…


19 Feb 2019

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Cwrs Undydd Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i…


14 Feb 2019

Cyfweld Cymhellol

Cwrs deuddydd Arddull gyfathrebu dywys gywrain sy’n deillio o faes…