A A English | Cymraeg

Archif Hyfforddiant

14 Mar 2019

Defnyddio Seicoleg Gadarnhaol i wella’r canlyniadau i blant a phobl ifanc

Cwrs undydd Mae seicoleg gadarnhaol yn canolbwyntio ar ddeall ein…


13 Mar 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…


8 Mar 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…


19 Feb 2019

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Cwrs Undydd Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i…


14 Feb 2019

Cyfweld Cymhellol

Cwrs deuddydd Arddull gyfathrebu dywys gywrain sy’n deillio o faes…


8 Feb 2019

Hybu Dinasyddiaeth Ddigidol, Llesiant a Gwydnwch i Blant a Phobl Ifanc sy’n Tyfu i Fyny mewn Byd Digidol

Cwrs undydd Rydyn ni’n byw mewn cyfnod o gysylltedd parhaus…


7 Feb 2019

Hybu Dinasyddiaeth Ddigidol, Llesiant a Gwydnwch i Blant a Phobl Ifanc sy’n Tyfu i Fyny mewn Byd Digidol

Cwrs undydd Rydyn ni’n byw mewn cyfnod o gysylltedd parhaus…


6 Feb 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…


5 Feb 2019

Cyflwyniad i gefnogi Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol

Tysteb “Wedi mwynhau’r hyfforddiant. Nawr rwy’n fwy ymwybodol o’r materion…


1 Feb 2019

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Cwrs Undydd Mae’r adroddiad yn 2015 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru,…