A A English | Cymraeg

Prosiect Gallu Ariannol – Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian

Mae’r peilot newydd cyffrous yma yn bwriadu:

 • Rhoi’r sgiliau a’r hyder i rieni allu addysgu eu plant am arian
 • Grymuso rhieni i addysgu eu plant am arian

Os yw’ch corff chi’n darparu unrhyw rai o’r rhaglenni rhianta canlynol, yna hoffen ni glywed oddi wrthych chi

 • Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant
 • Y Blynyddoedd Rhyfeddol
 • Teuluoedd ac Ysgolion Gyda’i Gilydd (FAST)
 • Ymdrin ag Ymddygiad Plant (sy’n cael ei chyflwyno mewn grwpiau)
 • Rhieni a Mwy
 • Dull Solihull
 • Triple P
 • STEPS
 • Supporting Family Life

Mae gan y peilot opsiynau gwahanol i chi ddewis o’u plith ac rydym ni’ch chwilio am bartneriaid ar gyfer rheolaeth ac ymyrraeth, felly mae hyd yn oed corff â chynhwysedd cyfyngedig yn gallu ymrestru.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r peilot hwn, cysylltwch â Plant yng Nghymru ar 029 2034 2434 neu e-bostiwch:

Karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk
Liz.jones@childreninwales.org.uk

Y Prosiect

Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian

Peilot rhianta yng Nghymru yw Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian sy’n cael ei arwain gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol mewn partneriaeth â’r Gronfa Loteri Fawr, Llywodraeth Cymru, Plant yng Nghymru, Cysylltiadau Teuluol a’r Blynyddoedd Rhyfeddol.  Dechreuodd y peilot yn yr hydref 2015 a bydd yn parhau tan y gwanwyn 2017.

Nod y prosiect yw creu cenhedlaeth o blant a phobl ifanc sy’n gallu rheoli eu harian yn dda a gwneud penderfyniadau ariannol da pan fyddan nhw’n oedolion. Bydd y peilot yn codi ymwybyddiaeth ymhlith rhieni o’r rôl bwysig maen nhw’n ei chwarae ac yn rhoi iddyn nhw’r awydd, yr hyder a’r gallu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o oedolion sy’n alluog yn ariannol.

Nod y peilot yw:

 • Rhoi’r sgiliau a’r hyder i rieni allu addysgu eu plant am arian
 • Grymuso rhieni i addysgu eu plant am arian
Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau