A A English | Cymraeg

Prosiect Gallu Ariannol – Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian

Mae’r peilot newydd cyffrous yma yn bwriadu:

 • Rhoi’r sgiliau a’r hyder i rieni allu addysgu eu plant am arian
 • Grymuso rhieni i addysgu eu plant am arian

Os yw’ch corff chi’n darparu unrhyw rai o’r rhaglenni rhianta canlynol, yna hoffen ni glywed oddi wrthych chi

 • Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant
 • Y Blynyddoedd Rhyfeddol
 • Teuluoedd ac Ysgolion Gyda’i Gilydd (FAST)
 • Ymdrin ag Ymddygiad Plant (sy’n cael ei chyflwyno mewn grwpiau)
 • Rhieni a Mwy
 • Dull Solihull
 • Triple P
 • STEPS
 • Supporting Family Life

Mae gan y peilot opsiynau gwahanol i chi ddewis o’u plith ac rydym ni’ch chwilio am bartneriaid ar gyfer rheolaeth ac ymyrraeth, felly mae hyd yn oed corff â chynhwysedd cyfyngedig yn gallu ymrestru.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r peilot hwn, cysylltwch â Plant yng Nghymru ar 029 2034 2434 neu e-bostiwch:

Karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk
Liz.jones@childreninwales.org.uk

Y Prosiect

Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian

Peilot rhianta yng Nghymru yw Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian sy’n cael ei arwain gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol mewn partneriaeth â’r Gronfa Loteri Fawr, Llywodraeth Cymru, Plant yng Nghymru, Cysylltiadau Teuluol a’r Blynyddoedd Rhyfeddol.  Dechreuodd y peilot yn yr hydref 2015 a bydd yn parhau tan y gwanwyn 2017.

Nod y prosiect yw creu cenhedlaeth o blant a phobl ifanc sy’n gallu rheoli eu harian yn dda a gwneud penderfyniadau ariannol da pan fyddan nhw’n oedolion. Bydd y peilot yn codi ymwybyddiaeth ymhlith rhieni o’r rôl bwysig maen nhw’n ei chwarae ac yn rhoi iddyn nhw’r awydd, yr hyder a’r gallu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o oedolion sy’n alluog yn ariannol.

Nod y peilot yw:

 • Rhoi’r sgiliau a’r hyder i rieni allu addysgu eu plant am arian
 • Grymuso rhieni i addysgu eu plant am arian
Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.