A A English | Cymraeg

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn rhoi cyngor a gwybodaeth am ddim ym mhob awdurdod lleol ar amrediad eang o opsiynau gofal plant a gweithgareddau i blant 0-20 mlwydd oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd, gwarchodwyr plant, clybiau tu allan i’r ysgol, cylchoedd chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach. Rydym ni hefyd yn rhoi cymorth a chyngor am dalu am ofal plant a gweithio gyda phlant.

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio gyda’r rhwydwaith Gwasanaethau Gwybodaeth i ddarparu gwybodaeth ac adnoddau i’w helpu gyda’u gwaith.

Gallwch ddod o hyd i’ch Gwasanaeth lleol drwy chwilio yn adran ‘Yn Eich Ardal Chi’ y wefan hon.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau