A A English | Cymraeg

Grŵp Cyfnewid Arfer Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Gogledd Cymru)

Cafodd y rhwydwaith hwn ei sefydlu ym 1997 mewn ymateb i’r angen i ymarferwyr o bob rhan o Gymru gwrdd i rannu arfer da a datblygu gwaith mewn perthynas â chyfranogiad a hawliau plant.

Prif fanteision y rhwydwaith i aelodau yw’r cyfleoedd i:

  • rannu gwybodaeth ac arfer da
  • cael cefnogaeth oddi wrth aelodau eraill y grŵp
  • symbylu datblygiadau yn y maes, fel ymchwil, hyfforddiant a chynadleddau

Mae amrywiaeth eang o asiantaethau a gweithwyr prosiect yn mynychu’r cyfarfodydd sy’n golygu y gall y cyfleoedd i rannu gwybodaeth ac arfer da fod yn arbennig o ddefnyddiol.

Mae cyfarfodydd y rhwydwaith yn cael eu cynnal yn chwarterol ac mae pob cyfarfod yn dilyn thema benodol.  Mae siaradwyr allanol yn cael eu gwahodd i’r cyfarfodydd ac i roi cyflwyniadau ar y thema.  Gall cyflwyniadau o gyfarfodydd blaenorol gael eu lawrlwytho o’r archif ddigwyddiadau.  Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn ddwyieithog ac mae cyfieithu ar y pryd ar gael ym mhob cyfarfod.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y Rhwydwaith ar agor i unrhyw un yng Ngogledd Cymru sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ac ar eu rhan.

Manylion Cyswllt

I ddod yn aelod o’r rhwydwaith llenwch y ffurflen isod neu am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Anita Myfanwy, Swyddog Datblygu (Gogledd Cymru), ffôn: (01286) 677570, e-bost: anita.myfanwy@childreninwales.org.uk.

Grŵp Cyfnewid Arfer Hawliau Plant a Phobl (Gogledd Cymru)

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau