A A English | Cymraeg

Cyfranogiad

Nod cyfranogiad ydy galluogi plant a phobl ifanc i gael cyfrannu at benderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Rhwng 2006 a 2013 datblygodd Plant yng Nghymru brosiect i helpu i wneud cyfranogiad plant a phobl ifanc yn realiti yng Nghymru.  Roedd Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad Cymru yn cefnogi gweithwyr a chyrff i hyrwyddo cyfranogiad plant a phobl ifanc. Cafodd y Rhwydwaith ei gynnal gan Plant yng Nghymru ar ran Consortiwm Plant a Phobl Ifanc Cymru, corff strategol aml-asiantaeth a gafodd ei sefydlu i adeiladu gallu i ddatblygu cyfranogiad yng Nghymru.

Cafodd y Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad a Chonsortiwm Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cymru eu hariannu drwy Cyrraedd y Nod, prosiect ESF Llywodraeth Cymru, a daeth yr arian hwn i ben ar ddiwedd Mawrth 2013.

Yn ystod oes y prosiect casglodd gwefan y Rhwydwaith amrediad o adnoddau i helpu ymarferwyr i gefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc.  Mae’r adnoddau hyn yn dal i fod ar gael ar y wefan Cymru Ifanc yn: http://www.cymruifanc.cymru/

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau