A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Canolfannau Plant Integredig Cymru Gyfan

Mae’r rhwydwaith hwn wedi cael ei sefydlu ar gyfer rheolwyr canolfannau plant integredig ledled Cymru er mwyn iddyn nhw gael gwella a datblygu eu cryfder, cynaladwyedd ac effeithiolrwydd.  Mae’r rhwydwaith yn galluogi rheolwyr canolfannau plant integredig i:

  • Drafod a chydweithio ar faterion cyffredin i sicrhau gwasanaethau ansawdd uchel
  • Gweithio mewn partneriaeth i sicrhau gwelliannau mewn polisi ac arfer
  • Galluogi rhannu gwybodaeth am arferion arloesol, ymchwil a pholisi
  • Trafod yr holl faterion perthnasol a’r cynnydd gyda Llywodraeth Cymru

Mae gwaith y rhwydwaith yn cael ei lywio gan y dystiolaeth sy’n cael ei chasglu o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys, canfyddiadau ymchwil o astudiaethau gwerthuso, gwersi sy’n cael eu dysgu o brofiadau byw plant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol a lle bo’n bosibl o fonitro canlyniadau lleol a chenedlaethol ar sail y boblogaeth.

Mae’r rhwydwaith yn cwrdd o leiaf dwywaith y flwyddyn i ganiatáu i’r holl Gydlynwyr a Rheolwyr Rhaglen Llywodraeth Cymru gwrdd wyneb i wyneb.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y rhwydwaith yn gaeedig.  Mae’n cynnwys:

  • Rheolwyr canolfannau plant integredig
  • Rheolwyr strategol ar gyfer canolfannau (Awdurdodau Lleol)
  • Plant yng Nghymru
  • Swyddogion Llywodraeth Cymru
  • Cyfranwyr Gwadd

Manylion Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am Rwydwaith Dechrau’n Deg cysylltwch â: Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi, ffôn: 029 20342434, e-bost: lynne.hill@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau