A A English | Cymraeg

Loading Events

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu PlantStart:
12.07.19 9:30 yb
End:
12.07.19 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £95.00 – £135.00


Book Now

Adborth

“Agoriad llygad, Cwrs rhagorol ac yn llawn gwybodaeth ac yn heriol.”

“Yr wyf yn awr yn cael mwy o ymwybyddiaeth a gobeithio y bydd yn fwy ymwybodol o’r arwyddion / symptomau ac ofnau”

“Roeddwn i’n meddwl yr hyfforddwr yn ardderchog a chyflwynodd cwrs perthnasol a diddorol llawn gwybodaeth”

Cwrs Undydd

Mae deall gwahaniaethau diwylliannol yn elfen bwysig o waith effeithiol gyda theuluoedd a phlant. Gall ymarferwyr a rheolwyr fod yn amharod i ymdrin â phryderon ynghylch lles plant oherwydd eu bod yn ofni cael eu cyhuddo o fod yn hiliol, yn anoddefgar neu’n rhagfarnllyd. Mae sicrhau cydbwysedd rhwng sensitifrwydd diwylliannol a gwneud dyfarniadau Gorllewinol ynghylch lles plant yn anodd.

Nod y cwrs hwn yw cynyddu ymwybyddiaeth o hunaniaeth ddiwylliannol, ethnig a chrefyddol wrth ystyried materion diogelu mewn teuluoedd mudol, rhai sy’n ceisio lloches a ffoaduriaid. Bydd yn cynyddu’r ddealltwriaeth o risgiau diogelu penodol mewn teuluoedd a chymunedau ac yn meithrin hyder wrth ymdrin â materion diogelu gyda theuluoedd.

Mae’r cwrs ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda theuluoedd sy’n ceisio lloches, ffoaduriaid, neu deuluoedd mudol eraill BAME, mewn sefydliadau statudol, gofal cymdeithasol, iechyd neu addysg, grwpiau cymunedol a chymunedau o ffoaduriaid, gan gynnwys Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau yn Gyntaf, IFST ac ati.

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys:

  • Amddiffyn plant trwy lens ddiwylliannol
  • Persbectifau diwylliannol ar fagu plant ymhlith teuluoedd o fewnfudwyr sy’n dod i Gymru
  • Llurgunio Organau Rhywiol Merched, Trais ar sail ‘Anrhydedd’, Priodas dan Orfod, Cam-drin sy’n gysylltiedig â Chred mewn Dewiniaeth
  • Hybu dulliau rhianta cadarnhaol ymhlith teuluoedd o fewnfudwyr

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Please select your requirements from the list below

*

From: £95.00
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.