A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng NghymruStart:
13.09.19 9:30 yb
End:
13.09.19 1:00 yp

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £0


Book Now

Cwrs hanner dydd

Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth a thraws-sectorol sy’n fwy gwybodus ac ymgysylltiedig i gyflwyno Polisi Llywodraeth Cymru

Bydd y sesiwn hyfforddiant yn cefnogi pobl o amrediad eang o sefydliadau i ddeall fframwaith deddfwriaeth a pholisi penodol Cymru i blant a theuluoedd sydd wedi datblygu o ganlyniad i ddatganoli cynyddol rhag San Steffan.  Bydd y sesiwn yn ystyried deddfwriaeth bresennol Cymru mewn perthynas â phlant a theuluoedd, polisi a strategaethau Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n cynnwys sut mae Hawliau Plant yn cael eu sicrhau drwy fentrau ar dlodi, iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg plant.  Bydd y cwrs yn edrych ar raglenni Llywodraeth Cymru gan gynnwys Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, Cymunedau’n Gyntaf a Chymorth Integredig i Deuluoedd gan ystyried rolau a blaenoriaethau sectorau gwahanol sy’n ymwneud â darparu’r rhaglenni hyn a’r heriau mae pawb yn eu hwynebu.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y cyfranogwyr:

  • Yn cael trosolwg o’r cyd-destun gwleidyddol a’r prosesau sy’n llywio polisi yng Nghymru
  • Yn dysgu am bolisi a strategaethau Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol i blant a phob ifanc
  • Yn deall y blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau i blant a theuluoedd
  • Yn edrych ar sut mae eu sefydliad hwy a’u meysydd gwaith allweddol yn cyd-fynd â’r prif feysydd polisi mewn perthynas â phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Pwy yw’r gynulleidfa darged?

Ymarferwyr, Rheolwyr a Gwneuthurwyr Polisi o bob sector a phob corff sy’n awyddus i ystyried sut mae eu maes gwaith hwy yn ffitio i mewn i ddarlun ehangach polisi plant a theuluoedd yng Nghymru.  Bydd yn helpu cyrff i baratoi am newidiadau sy’n cael eu rhagweld ac i weithredu’n effeithiol o fewn cyd-destun aml-asiantaeth.

Mae’r hyfforddiant ar gael AM DDIM ac wedi’i gyfyngu i 2 gyfranogwr o bob sefydliad.

** CANSALADAU **

Digwyddiad AM DDIM yw hwn, fodd bynnag, bydd ARlCH o £50 i’r cynrychiolwyr hynny sy’n archebu lle ac nad ydynt yn bresennol. Derbynnir canslo hyd at 2 ddiwrnod cyn y digwyddiad. Byddwn bob amser yn derbyn dirprwyon os na all y cyfranogwr a enwir fynychu ar fyr rybudd.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Mae’r digwyddiad hwn yn llawn erbyn hyn, ond os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr wrth gefn, llenwch y ffurflen a ganlyn:

CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.