A A English | Cymraeg

Loading Events

Rhannu Gwybodaeth Anodd gyda PhlantStart:
15.11.19 9:30 yb
End:
15.11.19 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £95.00 – £135.00


Book Now

Cwrs undydd 

Mae rhannu gwybodaeth anodd bob amser yn achosi anhawsterond gall gwneud hynny gyda phlant fod gymaint â hynny’n waeth. 

Bydd y cwrs hyfforddi undydd hwn yn helpu’r cyfranogwyr i gysylltu â phlant a phobl ifanc a datblygu offer a strategaethau fydd yn helpu i gefnogi plant yn y ffordd orau bosibl 

Bydd senariosclipiau fideo a chyfle i’r cyfranogwyr roi cynnig ar eu sgiliau mewn amgylchedd diogelgyda hwylusydd cefnogolprofiadol.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, athrawon, gofalwyr maeth, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cyswllt teuluol.

Canlyniadau Dysgu: 

Creu amgylchedd priodol i gefnogi sgyrsiau anodd – Bydd y dysgwyr yn trafod sut mae paratoi’n effeithiol ar gyfer rhannu gwybodaeth anodd gyda phlantsut mae ymateb, a pha gamau dilynol i’w cymryd.

Datblygu sgiliau cysylltu â phlant sy’n cefnogi gwybodaeth anodd yn effeithiol, gan ddefnyddio dull oed-briodol, sensitif – Bydd y dysgwyr yn dod i ddeall y cerrig melltir datblygiadol a’r newidiadau gwybyddol a all effeithio ar allu plant i ddeall a phrosesu gwybodaeth, yn ogystal â’r gallu i alw atgofion cynnar i gof.

Crynhoi amrywiaeth o offer a strategaethau i gefnogi plant i gyfleu a rheoli emosiynau – Bydd y dysgwyr yn archwilio ac yn profi ystod o offer ac adnoddaugan gynnwys Winston’s Wish, Mary Corrigans Tools for Talking about Feelings, a hefyd ffyrdd o ofyn cwestiynau. 

Archwilio effaith profiadau plant ar eu gallu i gyfleu eu teimladau a’u hanghenion – Bydd y dysgwyr yn dod i ddeall y sylfaen gyfreithiol ar gyfer rhannu gwybodaeth gyda phlant a’r amrywiol ffyrdd y gallai plant ymateb i wybodaeth anodd

Amcanion:  Erbyn diwedd yr hyfforddiantbydd y cynrychiolwyr wedi: 

  • Dod i ddeall effaith profiadau plant ar eu llythrennedd emosiynol 
  • Datblygu ystod o sgiliau i reoli cyfathrebu effeithioloed-briodol â phlant a phobl ifanc 
  • Dod yn gyfarwydd â’r offer ar gyfer datblygu a thywys llythrennedd emosiynol ymhlith plant a phobl ifanc

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Please select your requirements from the list below

*

From: £95.00
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.