A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Rhaglen Awtistiaeth Blynyddoedd RhyfeddolDechrau:
05.12.18 9:30 yb
Diwedd:
05.12.18 4:30 yp

Lleoliad:
Bango

Trefnydd:
Centre for Evidence Based Intervention

5, 6, & 7 Rhagfyr 2018

I wneud cais unai e-bostiwch d.williams@bangor.ac.uk  neu cwblhewch y ffurflen cofrestru ar ein Gwefan https://www.bangor.ac.uk/psychology/cebei/bookings-and-dates.php.en

Mae’r hyfforddiant yma ar gael yng Nghaerdydd hefyd (Rhaglen Awtistiaeth Mawrth 27 – 29 a Rhaglen Cyn -ysgol Chwefror 20-22 2019)

Iaith: Saesneg

Hyfforddwraig: Dr. Sue Evans

Cost: £500 + TAW

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.