A A English | Cymraeg

Loading Events

Pobl Ifanc Ddigartref: Y cyfan rydw i eisiau yw To uwch fy MhenStart:
19.11.19 9:30 yb
End:
19.11.19 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £95.00 – £135.00


Book Now

Cwrs Undydd

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Bydd y cwrs yn amlinellu’r rhesymau pam mae pobl ifanc yn ddigartref, tueddiadau cyfredol ac effaith deddfwriaeth Tai a Digartrefedd gyfredol yng Nghymru. Ffyrdd o gefnogi pobl ifanc ddigartref a materion megis camddefnyddio sylweddau, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a sut mae eu diogelu. Fe’i cynhelir gan ddefnyddio dull gweithredu seiliedig ar hawliau.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y Cyfranogwyr yn:

  • Deall y rhesymau dros ddigartrefedd pobl ifanc
  • Dysgu ffyrdd o gefnogi pobl ifanc ddigartref
  • Gwybod sut mae adnabod pobl ifanc sydd mewn perygl o ddioddef Camfanteisio Rhywiol
  • Casglu gwybodaeth am ddiogelu pobl ifanc ddigartref

Ar gyfer pwy mae wedi’i fwriadu?

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu at Ymarferwyr, Rheolwyr a Llunwyr Polisi o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio sut gall eu gwaith gefnogi pobl ifanc ddigartref neu rai a allai fod yn ddigartref. Archwilio’r ddeddfwriaeth a sut mae cefnogi pobl ifanc i ymarfer eu hawliau.

Am yr hyfforddwyr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenig mewn camddefnyddio sylewddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawlia plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg Cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Please select your requirements from the list below

*

From: £95.00
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.