A A English | Cymraeg

Loading Events

LHDT a Datblygiad PlantStart:
10.12.19 9:30 yb
End:
10.12.19 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £95.00 – £135.00


Book Now

Adborth

“Yn syth faint o hiwmor a hwyl y gellir ei gael wrth drafod pwnc eithaf anodd”

“Rydw i nawr yn gallu defnyddio hyn mewn gwaith uniongyrchol â thraffobia heriol”

“Rwy’n dod o hyd i’r holl bynciau yn cwmpasus iawn o ddefnyddiol a diddorol”

Cwrs Undydd

Ma’r cwrs undydd hwn yn edrych ar faterion sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc LHDT a’u perthynas â datblygiad plant. Bydd yn edrych ar faterion rhywioldeb ac adnabod rhywedd, a sut mae cefnogi plant, rhieni ac amgylcheddau proffesiynol. Nod y cwrs fydd meithrin hyder ymarferwyr a rheolwyr wrth ddelio gyda’r materion hyn.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i wella eu harferion a chreu amgylcheddau sy’n cefnogi LHDT. Mae hyn yn cynnwys ymarferwyr sy’n gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar hyd at glasoed ac wedyn.

Nodau’r cwrs:

  • Datblygiad plant
  • Cyfnodau allweddol o’u geni hyd oedolaeth
  • Cyflymdra a dilyniant datblygiad
  • Glasoed
  • Rhywioldeb lesbiaidd, hoyw a deurywiol
  • Hunaniaethau LHDT
  • Trawsrywedd a materion ailbennu rhywedd
  • Hawliau plant a barn plant
  • Ymdrin â phryderon rhieni

Am yr hyfforddwyr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenig mewn camddefnyddio sylewddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawlia plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg Cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Please select your requirements from the list below

*

From: £95.00
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.