A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Gweithio gyda GrŵpiauStart:
14.01.19 9:30 yb
End:
15.01.19 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £170.00 – £245.00


Book Now

Tysteb

“Roedd yr hyfforddwr a’r cwrs yn wych. Fe wnes i fwynhau’n fawr. Diolch i Deryl”

Cwrs deuddydd 

Bydd y cynrychiolwyr yn archwilio rôl hwylusydd grwp, ac yn gallu defnyddio sgiliau hwyluso i greu cysylltiad adeiladol a chyfranogwyr o amrywiaeth o grwpiau a gynhelir mewn gwahanol leoliadau. Bydd y cwrs yn galluogi’r cynrychiolwyr i seilio eu gwaith ar egwyddorion cyfle cyfartal. Bydd y cwrs yn datblygu dealltwriaeth cynrychiolwyr o sgiliau gwrando gweithredol a chyfathrebu a’u gallu i’w defnyddio yng nghyd-destun grwp.

Tysteb

“Bellach, mae gennyf farn llawer ehangach o grwpiau ac mae hyn wedi agor fy llygaid!”

Nod y cwrs: 

  • Deall rol yr hwylusydd 
  • Deall rhai modelau o theori gwaith grwpiau 
  • Deall a rheoli deinameg grwpiau
  • Gallu nodi peth o’r wybodaeth allweddol a rhai o’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer hwyluso llwyddiannus
  • Gallu rhannu, archwilio ac ymarfer technegau hwyluso
  • Gallu rhannu rhai o’r sialensiau sy’n ymwneud â hwyluso ac ystyried ffyrdd o’u goresgyn 

Ar gyfer pwy mae wedi’i fwriadu: 

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu eu medrau hwyluso i ymgysylltu â chyfranogwyr grŵp o wahanol grwpiau mewn gwahanol leoliadau. 

Ynglŷn â’r hyfforddwr 

Cychwynnodd Deryl Dix ei gyrfa yn gweithio fel arbenigwr drama yn nhîm celfyddydau creadigol Cyngor Caerdydd. Yn ddiweddarach ymgymerodd a rol materion cyhoeddus ym mhrosiect arddangos iechyd y galon ‘Curiad Calon Cymru’, cyn dod yn Gyfarwyddwr Cymru i’r Gymdeithas Cynllunio Teulu (FPA). Cyflawnodd y swydd hon am 10 mlynedd, ac yna bu mewn swyddi ar lefel Cyfarwyddwr gyda’r RNID (Y Sefydliad Brenhinol Cenedlaethol i Bobl Fyddar), a CSV (Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol). 

Pan oedd yn gweithio i’r FPA, cyflawnodd Deryl ddiploma ol-raddedig mewn cwnsela o Brifysgol Cymru. Ar ben hynny, mae ganddi dystysgrifau cychwynnol a lefel ganolradd mewn Therapi Teulu, tystysgrif mewn ‘Perthnasoedd Grwp a sgiliau rhyngbersonol’, tystysgrifau trwyddedu’r BPS (Cymdeithas Seicolegol Prydain) ar lefel A a lefel B mewn profion seicometrig, ac mae hi’n ymarferydd ardystiedig INLPTA mewn Rhaglenni Niwro-Ieithyddol. 

Yn 2000 sefydlodd Deryl ei busnes hyfforddi ac ymgynghori ei hun. Mae hi bellach yn gweithio gyda chleientiaid mewn amrywiaeth eang o rolau ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, yn canolbwyntio ar ddatblygiad sgiliau rhyngbersonol, yn cynnwys: Datblygu Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, Datblygu Tîm, Rhywioldeb a Pherthnasoedd, Amrywiaeth, Amddiffyn Plant, Sgiliau Cyfathrebu, Hyfforddiant Tywys a Hwyluso Grŵpiau.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.