A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Gweithio gyda GrwpiauDechrau:
16.03.15 9:15 yb
Diwedd:
17.03.15 4:30 yp

Lleoliad:
Castell-nedd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £165.00 – £195.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs deuddydd

Bydd y cynrychiolwyr yn archwilio rôl hwylusydd grwp, ac yn gallu defnyddio sgiliau hwyluso i greu cysylltiad adeiladol a chyfranogwyr o amrywiaeth o grwpiau a gynhelir mewn gwahanol leoliadau. Bydd y cwrs yn galluogi’r cynrychiolwyr i seilio eu gwaith ar egwyddorion cyfle cyfartal. Bydd y cwrs yn datblygu dealltwriaeth cynrychiolwyr o sgiliau gwrando gweithredol a chyfathrebu a’u gallu i’w defnyddio yng nghyd-destun grwp.

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn:

  • Deall rol yr hwylusydd
  • Deall rhai modelau o theori gwaith grwpiau
  • Deall a rheoli deinameg grwpiau
  • Gallu nodi peth o’r wybodaeth allweddol a rhai o’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer hwyluso llwyddiannus
  • Gallu rhannu, archwilio ac ymarfer technegau hwyluso
  • Gallu rhannu rhai o’r sialensiau sy’n ymwneud â hwyluso ac ystyried ffyrdd o’u goresgyn

Ynghylch yr Hyfforddwr

Cychwynnodd Deryl Dix ei gyrfa yn gweithio fel arbenigwr drama yn nhîm celfyddydau creadigol Cyngor Caerdydd. Yn ddiweddarach ymgymerodd a rol materion cyhoeddus ym mhrosiect arddangos iechyd y galon ‘Curiad Calon Cymru’, cyn dod yn Gyfarwyddwr Cymru i’r Gymdeithas Cynllunio Teulu (FPA). Cyflawnodd y swydd hon am 10 mlynedd, ac yna bu mewn swyddi ar lefel Cyfarwyddwr gyda’r RNID (Y Sefydliad Brenhinol Cenedlaethol i Bobl Fyddar), a CSV (Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol).

Pan oedd yn gweithio i’r FPA, cyflawnodd Deryl ddiploma ol-raddedig mewn cwnsela o Brifysgol Cymru. Ar ben hynny, mae ganddi dystysgrifau cychwynnol a lefel ganolradd mewn Therapi Teulu, tystysgrif mewn ‘Perthnasoedd Grwp a sgiliau rhyngbersonol’, tystysgrifau trwyddedu’r BPS (Cymdeithas Seicolegol Prydain) ar lefel A a lefel B mewn profion seicometrig, ac mae hi’n ymarferydd ardystiedig INLPTA mewn Rhaglenni Niwro-Ieithyddol.

Yn 2000 sefydlodd Deryl ei busnes hyfforddi ac ymgynghori ei hun. Mae hi bellach yn gweithio gyda chleientiaid mewn amrywiaeth eang o rolau ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, yn canolbwyntio ar ddatblygiad sgiliau rhyngbersonol, yn cynnwys: Datblygu Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, Datblygu Tîm, Rhywioldeb a Pherthnasoedd, Amrywiaeth, Amddiffyn Plant, Sgiliau Cyfathrebu, Hyfforddiant Tywys a Hwyluso Grwpiau.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.