A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Digwyddiad Undydd Sgiliau Gwleidyddol ar gyfer Pobl Ifanc Anabl



Start:
15.07.19 9:30 yb
End:
15.07.19 3:30 yp

Venue:
Siambr Hywel, Ty Hywel,
Bae Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru, Leonard Cheshire Cymru a Whizz-Kidz

I ddathlu Diwrnod y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Sgiliau Ieuenctid y Byd, a sgiliau pobl ifanc ag anabledd yng Nghymru, byddai ein tri sefydliad – Leonard Cheshire Cymru, Plant yng Nghymru a Whizzkidz, yn hoffi eich gwahodd i ddigwyddiad undydd a noddir gan Mark Isherwood, AC.

Ydych chi’n berson ifanc anabl 12-30 oed? Yn weithiwr proffesiynol sy’n cefnogi plant a phobl ifanc anabl yn eu gwaith pob dydd? Neu â diddordeb yn y pwnc yma o bersbectif arall?

Yn y digwyddiad yma gallwch chi wneud y canlynol:

  • Cymryd rhan mewn ‘Hawl i Holi’ ar gyfer pobl ifanc anabl a gwylio perfformiad drama
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o sgiliau pobl ifanc anabl, a dylanwadu ar ddyfodol Cymru
  • Dysgu am brosiectau fydd yn eich helpu i gaffael sgiliau ar gyfer gwaith
  • Dysgu am help i bobl ag anableddau yn y Brifysgol, ac yn y gweithle.
  • Gwneud ffrindiau newydd a chael hwyl

I gael rhagor o wybodaeth am gadw lle, anfonwch e-bost at Rhian.Stangroom-Teel@leonardcheshire.org

COST: DI-DÂL

Political Skills Event v3

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.