A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Digwyddiad Tlodi Plant Rhanbarthol Gogledd Cymru: Ansicrwydd Bwyd – Beth yw e, a beth gallwn ni wneud amdano fe?Start:
25.09.19 1:00 yp
End:
25.09.19 3:30 yp

Venue:
Ty Pawb,
Stryd Y Farchnad,
Wrecsam

Organiser:
Plant yng Nghymru

Prices:

Book Now

Mae ymchwil ddiweddar wedi datgelu pa mor frawychus o gyffredin yw ansicrwydd bwyd yng Nghymru heddiw. Mae mannau diffaith o ran bwyd, ffactorau gwledig, y premiwm tlodi, cyflogau isel a diwygio budd-daliadau i gyd yn effeithio ar allu teuluoedd difreintiedig a rhai ar incwm isel i ddarparu diet maethlon, cytbwys i’w plant.

Bydd gennym ni siaradwyr o Dîm Cefnogi Chwarae a Ieuenctid CBS Wrecsam, Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru, Trefnu Cymunedol Cymru a Phartneriaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam (WYPP) yn trafod gwahanol agweddau ar ansicrwydd bwyd a beth sy’n digwydd i liniaru’r broblem hon yng ngogledd Cymru. Bydd y prynhawn yn cynnwys trafodaethau bord gron, gyda chyfleoedd i adfyfyrio a rhoi adborth ar y ‘Peilot Gwaith Chwarae Newyn Gwyliau’ yn Wrecsam, a rhannu arfer da.

Mae’r digwyddiad wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr, rheolwyr, llunwyr penderfyniadau ac unrhyw un sy’n ymwneud â rhaglenni newyn gwyliau. Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n byw ar incwm isel neu deuluoedd sydd o dan anfantais, neu os oes gennych chi ddiddordeb yn y maes, dewch i gael rhagor o wybodaeth.

Digwyddiad AM DDIM yw hwn, a nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael

I gadw lle, anfonwch e-bost i:  bookings@childreninwales.org.uk

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.