A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiad i ddathlu 30 mlynedd o Gonfenswin y CCUHP yng NghymruStart:
20.11.19 9:30 yb
End:
20.11.19 3:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Prices:

Book Now

Bydd 20 Tachwedd 2019 yn nodi 30 mlynedd ers creu Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn. Bydd y digwyddiad hwn yn cydnabod taith CCUHP yng Nghymru hyd yma, yn ogystal ag edrych ar yr hyn sydd angen ei gyflawni yn y dyfodol.

Bydd y rhaglen yn cynnwys

  • Pobl ifanc
  • Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru
  • Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
  • Siaradwr rhyngwladol (i’w gadarnhau)

a llawer mwy

DIGWYDDIAD DI-DÂL YW HWN

Rhagor o fanylion i ddilyn

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.