A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Dathlu 30 mlynedd o Gonfenswin y CCUHP yng NghymruStart:
20.11.19 10:10 yb
End:
20.11.19 3:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Prices:

Book Now

CHILDRENS-RIGHTS-LOGO

Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn bellach ar gau. Bydd deunydd yn cael ei ffrydio’n fyw i wefannau a chyfryngau cymdeithasol – dilynwch #HawliauPlantCymru i gymryd rhan ar y diwrnod.

Bydd 20 Tachwedd 2019 yn nodi 30ain flwyddyn ers creu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) ac mae pawb ohonom ni’n dod at ein gilydd fel sefydliadau sy’n cefnogi hawliau plant yng Nghymru i ddathlu’r pen-blwydd.  Bydd y digwyddiad dathlu AM DDIM hwn yn cydnabod y siwrnai y mae’r CCUHP wedi bod arni yng Nghymru hyd yn hyn, yn ogystal ag edrych beth sydd angen ei gyflawni yn y dyfodol.

Ymhlith y siadadwyr sydd wedi’u cadarnhau mae: 

  • Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru
  • Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Bydd digon o fewnbwn gan bobl ifanc o bob rhan o Gymru, marchnadle bywiog, gweithdai, trafodaethau ford gron a llawer mwy!

I gofrestru’ch diddordeb, cliciwch yma. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly gwnewch hynny nawr.

  • Rhoddir blaenoriaeth i’r rheini sy’n gallu dod â phlant a phobl ifanc i sicrhau cydbwysedd
  • Byddwn yn cadarnhau eich lle trwy e-bost erbyn 6 Tachwedd 2019
  • Bydd dathliadau’r digwyddiad yn cael eu ffilmio, bydd ffotograffau’n cael eu tynnu, a bydd deunydd yn cael ei ffrydio’n fyw i wefannau a chyfryngau cymdeithasol. Os nad ydych am gael eich cynnwys yn y rhain, gallwch roi gwybod i ni
  • Dilynwch yr hashnod yma i gael y wybodaeth ddiweddaraf am holl waith yr ymgyrch: #HawliauPlantCymru
Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.