A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

CYNHADLEDD Y DU ar Tlodi a Lles Plant – Buddsoddi mewn Plant: Torri’r Cylch o AnfantaisStart:
16.12.14 9:15 yb
End:
16.12.14 4:00 yp

Venue:
Mercure Holland House Hotel,
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
COST: £60.00 – £75.00


Book Now

Cyflwyniadau:

Lesley Griffiths AM

Gwyther Rees

Maurice Leeson

John Dickie

Richard Thurston

Ed Janes

Animeiddiad tlodi

Jana Hainsworth

Sam Clutton

Liz Jones

Kate Sturdy

Alex Young

Ar adeg pan fo mwy na 3.5 miliwn o blant yn y Deyrnas Unedig yn wynebu tlodi ac eithrio cymdeithasol, mae Cynghrair y Deyrnas Unedig yn pwyso am weithredu Argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd, “Buddsoddi mewn Plant – Torri Cylch Anfantais”, yn llawn yn y Deyrnas Unedig.

Bydd y digwyddiad hwn yn amlygu meysydd arfer da wrth fynd i’r afael â thlodi plant ar draws y DU, ac yn trafod sut mae symud agenda tlodi plant ymlaen yn y dyfodol, gan wella ansawdd bywyd plant a phobl ifanc yn y DU ac yn Ewrop.

Mae Cynghrair y DU yn rhan o Weithredu ehangach ar y Cyd dan arweiniad clymblaid Cynghrair yr UE dros Fuddsoddi mewn Plant, ac mae’n cynnwys partneriaid o Plant yng Nghymru, Children in Scotland, Children England a Children in Northern Ireland.

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau ar gyfer y gynhadledd mae:

Y Farwnes Gillian Shephard, Dirprwy Gadeirydd Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant y Deyrnas Unedig

Lesley Griffiths, AC a Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Richard Thurston, Dirprwy Brif Swyddog Ymchwil Gymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Maurice Leeson, Ymgynghorydd Proffesiynol i’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Strategol, Gogledd Iwerddon

John Dickie, Pennaeth, Grwp Gweithredu ar Dlodi Plant yn yr Alban

Gwyther Rees, Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus, Uned Ymchwil Polisi Cymdeithasol, Prifysgol Efrog

Jana Hainsworth, Ysgrifennydd Cyffredinol, Eurochild

Bydd sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda’r siaradwyr yn cael eu gynnwys o fewn y Rhaglen, a bydd cyfres o ffilmiau byr yn cael ei dangos yn dilyn y gwaith y mae Plant yng Nghymru wedi ymgymryd ag ysgolion a sefydliadau ar draws y DU ar wahanol ardaloedd o dlodi ac anghydraddoldeb – gan gynnwys iechyd, addysg, tai a gofal plant.

Cynulleidfa Darged:

Arweinyddion polisi, cynllunio a strategaeth yn y Sector Cyhoeddus, Gwirfoddol a chyrff Cymunedol o Gymru, yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon

COST:
£60 i aelodau Plant yng Nghymru, Children in Scotland, Children England a Children in Northern Ireland
£75 heb fod yn aelod
Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.