A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Cynhadledd Flynyddol Plant yng Nghymru: Pwysigrwydd y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant – pam mae’n bwysig ein bod yn ei gael yn gywirStart:
20.01.15 9:00 yb
End:
20.01.15 4:00 yp

Venue:
Gwesty Mercure Holland House,
24-26 Heol Casnewydd ,
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £80.00 – £100.00


Book Now

Cyflwyniadau

Iram Siraj

Gwenllian Lansdown Davies

Karen Graham

Mathias Urban

Jane Waters

Charlotte Drury

David Dallimore

Bydd Cynhadledd Flynyddol Plant yng Nghymru y flwyddyn hon yn canolbwyntio ar bwysigrwydd y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant. Mae ymchwil rhyngwladol yn dweud wrthym fod y profiadau a dylanwadau o’r blynyddoedd cynnar a gofal plant a ddewisir yn gosod y templed ar gyfer dyfodol y plentyn, gan gynnwys cyrhaeddiad addysgol, iechyd a lles a chyfleoedd swyddi yn y dyfodol. Yr ydym yn tynnu ynghyd amrywiaeth o siaradwyr o fri rhyngwladol i edrych ar y materion allweddol ar gyfer plant ifanc a’u teuluoedd sy’n byw yng Nghymru yn 2015, a osodwyd yn erbyn y cefndir o Adeiladu Dyfodol Disglair.

Bydd Dr Sian Wyn Siencyn, Deon y Gyfadran Addysg a Chymunedau, Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn cadeirio’r gynhadledd ac mae’r siaradwyr eisoes yn cynnwys:

  • Lesley Griffiths, AC a’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a fydd yn gosod y llwyfan o ran y dyheadau ar gyfer plant yng Nghymru
  • Dr Jane Waters, Pennaeth y Ganolfan, , Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant Abertawe gan ganolbwyntio ar les a chwarae yn y blynyddoedd cynnar
  • Yr Athro Karen Graham, Athro Astudiaethau Plentyndod Cynnar, Prifysgol Glyndwr yn tynnu sylw at bwysigrwydd blynyddoedd cynnar medrus a chymwys a gofal plant
  • Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin yn ystyried gofal plant yng Nghymru a phwysigrwydd yr iaith Gymraeg
  • Yr Athro Mathias Urban, Athro Plentyndod Cynnar, Cyfarwyddwr, Canolfan Ymchwil Plentyndod Cynnar, Prifysgol Roehampton yn ystyried y negeseuon gan Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar a’r Fframweithiau Ansawdd Ewropeaidd
  • Yr Athro Iram Siraj, Athro Addysg Plentyndod Cynnar, Sefydliad Addysg, Prifysgol Llundain yn cyflwyno ar ei gwerthusiad o’r Cyfnod Sylfaen ar draws Cymru, ac ystyried tystiolaeth ymchwil o ran cau’r bwlch cyrhaeddiad
  • Charlotte Drury, Cadeirydd, Rhwydwaith Ymlyniad Cymru a fydd yn cyflwyno ar bwysigrwydd Ymlyniad yn y blynyddoedd cynnar
  • David Dallimore, Cyfarwyddwr, Melyn Consulting/Prifysgol Bangor a fydd yn edrych ar ofal anffurfiol plant yng Nghymru. Mae ymchwil David wedi datgelu rhai canfyddiadau diddorol iawn am pam mae rhieni’n dewis gofal anffurfiol, gyda rhai amrywiadau sylweddol a geir ar draws Cymru a rhai goblygiadau pwysig ar gyfer polisi

Bydd cyfleoedd i arddangos

Bydd cyfleoedd i arddangos ar gael yn y gynhadledd ar gost o £50 (yn ychwanegol i’r ffi presenoldeb). Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos gwaith eich sefydliad, yna anfonwch e-bost i membership@childreninwales.org.uk

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Mae’r digwyddiad hwn yn llawn erbyn hyn, ond os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr wrth gefn, llenwch y ffurflen a ganlyn:

CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.