A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Cynhadledd Flynyddol Cymru Ifanc | Cyfranogiad pobl ifanc yng Nghymru heddiw – sut beth yw e?Dechrau:
05.03.16 9:45 yb
Diwedd:
05.03.16 3:30 yp

Lleoliad:


Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:

Cadwch Le Nawr

CYFLWYNIADAU

Wendy Thomas

Sally Holland

Sarah Cooper ac Manon Jones

Yr Athro Professor Graham Donaldson

CYFLWYNIADAU GWEITHDY
What does the SSWB Act 2014 mean for Children and Young People?

Nod cyffredinol y gynhadledd fydd arddangos ymwneud pobl ifanc â chyfranogiad, a nodi eu dyheadau a chyfleoedd i sicrhau cyfranogiad ehangach a mwy ystyrlon i bobl ifanc yng Nghymru.

Bydd y gynhadledd dan gadeiryddiaeth pobl ifanc, a gallwch ddisgwyl clywed wrth:

  • Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
  • Lesley Griffiths, AC a Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
  • Yr Athro Graham Donaldson

Bydd y ddau siaradwr olaf yn annerch y gynhadledd trwy neges fideo.

Bydd dau weithdy rhyngweithiol ar gael:

  • Bydd y gweithdy cyntaf yn edrych ar y defnydd o gyfryngau cymdeithasol a sut mae eu defnyddio i sicrhau bod pobl ifanc yn rhan o’r agenda Cyfranogiad
  • A bydd yr ail yn canolbwyntio ar ddatblygu’r cwricwlwm a llesiant

Bydd Marchnadfa fywiog ar gael hefyd, lle bydd pobl ifanc o fforymau, grwpiau, ysgolion a sefydliadau partner o bob rhan o Gymru yn arddangos y gwaith y maen nhw’n ymwneud ag ef yn lleol, ac yn amlygu eu prif negeseuon i Lywodraeth Cymru. Os ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc a byddech chi’n hoffi dod â chyflwyniad/ posteri/deunydd arddangos, beth am gadw lle yn y farchnadfa? I gael ffurflen archebu, e-bostiwch: membership@childreninwales.org.uk

COST: DI-DÂL

I’r rhai ohonoch chi fydd yn mynychu o Fforwm Ieuenctid/Awdurdod Lleol, gallwn ni gynnig PUM lle yr un.

Bydd cyfle i sefydliadau ddod â stondin arddangos er mwyn rhannu deunyddiau amdanynt eu hunain neu eu prosiect. Codir tâl o £25 am hyn. I gael ffurflen cadw lle,

e-bostiwch: membership@childreninwales.org.uk

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.