A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Cynhadledd Cymru Ifanc – Mae’n rhaid i Oedolion fod yng nghwmni Pobl Ifanc!!Dechrau:
21.02.17
Diwedd:
21.02.17

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:

Cadwch Le Nawr

Poster gwerthuso

Layout 1

Cyflwyniadau o’r diwrnod:

  • Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet y dros Gymunedau a Phlant

GWAHODDIAD I BOBL IFANC
Helo, Samuel ydw i, Cadeirydd Bwrdd Prosiect Pobl Ifanc Cymru Ifanc. Mae’r Bwrdd Prosiect yn gyffrous dros ben ynghylch gwahodd pobl ifanc o bob rhan o Gymru i ail Gynhadledd Flynyddol Cymru Ifanc!

Cadeirydd y diwrnod fydd Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi i Plant yng Nghymru, a bydd fy nghyd-aelodau ar y Bwrdd Prosiect yn eich croesawu yno. Bydd y gweithdai hefyd dan arweiniad pobl ifanc ar gyfer pobl ifanc a bydd yn gyfle i bawb rannu a dysgu mwy am flaenoriaethau pobl ifanc; iechyd meddwl a llesiant, bwlio, newid yn yr hinsawdd ac addysg. I gloi’r gynhadledd bydd neges fideo gan Carl Sargeant, AC a Ysgrifennydd Cabinet Cymunedau a Phlant a chyflwyniad gan yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru.

Bydd sesiwn Holi ac Ateb yn dilyn, lle cewch gyfle i ofyn cwestiynau’n uniongyrchol i’r Comisiynydd ac rhai Aelodau Cynulliad.

GWYBODAETH I WEITHWYR CYMORTH
I fynegi diddordeb mewn dod i’r gynhadledd hon neu os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i: bookings@childreninwales.org.uk erbyn Dydd Llun, 31 Ionawr 2017Nodwch eto, bod RHAID i unrhyw oedolion sy’n cofrestru ar gyfer y gynhadledd hon fod yng nghwmni pobl ifanc!

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.