A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Cynhadledd Cymru Ifanc – Mae’n rhaid i Oedolion fod yng nghwmni Pobl Ifanc!!Start:
21.02.17
End:
21.02.17

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Prices:

Book Now

Poster gwerthuso

Layout 1

Cyflwyniadau o’r diwrnod:

  • Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet y dros Gymunedau a Phlant

GWAHODDIAD I BOBL IFANC
Helo, Samuel ydw i, Cadeirydd Bwrdd Prosiect Pobl Ifanc Cymru Ifanc. Mae’r Bwrdd Prosiect yn gyffrous dros ben ynghylch gwahodd pobl ifanc o bob rhan o Gymru i ail Gynhadledd Flynyddol Cymru Ifanc!

Cadeirydd y diwrnod fydd Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi i Plant yng Nghymru, a bydd fy nghyd-aelodau ar y Bwrdd Prosiect yn eich croesawu yno. Bydd y gweithdai hefyd dan arweiniad pobl ifanc ar gyfer pobl ifanc a bydd yn gyfle i bawb rannu a dysgu mwy am flaenoriaethau pobl ifanc; iechyd meddwl a llesiant, bwlio, newid yn yr hinsawdd ac addysg. I gloi’r gynhadledd bydd neges fideo gan Carl Sargeant, AC a Ysgrifennydd Cabinet Cymunedau a Phlant a chyflwyniad gan yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru.

Bydd sesiwn Holi ac Ateb yn dilyn, lle cewch gyfle i ofyn cwestiynau’n uniongyrchol i’r Comisiynydd ac rhai Aelodau Cynulliad.

GWYBODAETH I WEITHWYR CYMORTH
I fynegi diddordeb mewn dod i’r gynhadledd hon neu os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i: bookings@childreninwales.org.uk erbyn Dydd Llun, 31 Ionawr 2017Nodwch eto, bod RHAID i unrhyw oedolion sy’n cofrestru ar gyfer y gynhadledd hon fod yng nghwmni pobl ifanc!

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.