A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Cyfranogiad Plant a Phobl IfancStart:
09.10.19 9:30 yb
End:
09.10.19 4:30 yp

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £0


Book Now

Cwrs Undydd

Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i ennyn diddordeb.

Bydd y cwrs yn cyflwyno’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc. Bydd y rhan fwyaf o’r cwrs yn edrych ar y dulliau y gellir eu defnyddio gyda phlant a phobl ifanc yn unigol ac mewn grwpiau i’w cynnwys mor eang â phosibl mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau pob dydd. Bydd cyfranogwyr yn teimlo eu bod yn cael eu grymuso i ddefnyddio offer ymarferol i gefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc.

Bydd y bore’n canolbwyntio ar blant o dan 10 oed a’r prynhawn ar bobl ifanc hyd at 25 oed.

Deilliannau Dysgu

Bydd y Cyfranogwyr yn:

  • Deall Cyfranogiad a sut mae’n galluogi Hawliau Plant
  • Archwilio Cyfranogiad a’i Fframwaith Cyfreithiol
  • Caffael sgiliau ymarferol ar gyfer cynnwys pobl ifanc yn eich gwaith
  • Cael hwyl!

Ar gyfer pwy mae wedi’i fwriadu?

Ymarferwyr, Rheolwyr a Llunwyr Polisi o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio eu maes gwaith a sut gallant fwyafu ymwneud plant a phobl ifanc â gwaith y sefydliad.

Am yr hyfforddwr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenigo mewn camddefnyddio sylweddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawliau plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol.

Adborth

“Roedd hyn yn wych, rhannu syniadau ynghylch sut i weithio gyda phlant neu bobl ifanc, fel eu bod nhw’n cael rhoi barn ar eu cynllun gofal.”

“Gwell dealltwriaeth o gyfranogiad mewn gwaith grwpiau a darparu gwell fforymau adborth i bobl ifanc”

Mae’r hyfforddiant yn RHAD AC AM DDIM o ganlyniad ni fydd cinio yn cael ei ddarparu ar y diwrnod felly gwnewch drefniadau i ddod â’ch pen eich hun

** CANLYNIADAU **

Digwyddiad AM DDIM yw hwn, fodd bynnag, bydd ARlCH o £50 i’r cynrychiolwyr hynny sy’n archebu lle ac nad ydynt yn bresennol. Derbynnir canslo hyd at 2 ddiwrnod cyn y digwyddiad. Byddwn bob amser yn derbyn dirprwyon os na all y cyfranogwr a enwir fynychu ar fyr rybudd.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Mae’r digwyddiad hwn yn llawn erbyn hyn, ond os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr wrth gefn, llenwch y ffurflen a ganlyn:

CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.