A A English | Cymraeg

Loading Events

Camfanteisio Troseddol a Rhywiol ar BlantStart:
29.11.19 9:30 yb
End:
29.11.19 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £95.00 – £135.00


Book Now

Adborth

“Roedd yr ymarferion yn rhyngweithiol ac yn llawn gwybodaeth, yn sicr byddant yn defnyddio yn fy ngweithdai i bobl ifanc”

“Mwynhaodd y cwrs, gwnaeth Mike wneud i bawb deimlo’n gartrefol a chroesawgar”

Cwrs Un-ddydd

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ymwneud â phobl ifanc o dan 18 oed sydd mewn sefyllfaoedd, cyd-destunau a pherthnasoedd camfanteisiol. Bob blwyddyn yng Nghymru mae cannoedd o blant yn dioddef camfanteisio rhywiol ac yn sgîl yr hyn a ddysgwyd yn Rotherham a dinasoedd eraill, mae Plant yng Nghymru’n cynnig cwrs undydd i gynyddu ymwybyddiaeth o Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant.

Mae’r cwrs yma’n gyfle i unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ddysgu beth yw eu cyfrifoldebau statudol wrth ddelio gyda phlant sydd wedi dioddef camfanteisio, sut mae adnabod yr arwyddion, diffiniadau a modelau CSE, ac ymatebion proffesiynol yng nghyd-destun Cymru.

Bydd y cwrs undydd hwn yn ystyried:

 • Diffiniadau o Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE)
 • Pwy sydd mewn perygl
 • Pwy sy’n cyflawni hyn
 • Nodweddion sy’n gwneud rhywun yn agored i niwed a dangosyddion risg
 • Ymatebion Gweithwyr Proffesiynol
 • Deddfwriaeth a chanllawiau ar CSE
 • SERAF – ymateb Cymru i CSE
 • Cydsyniad
 • Effaith CSE ar blant, teuluoedd/gofalwyr a brodyr a chwiorydd
 • Gwersi o Rotherham
 • Gwaith a phartneriaethau effeithiol
 • Ataliaeth ac addysg

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu:

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu at gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ym meysydd gofal cymdeithasol, iechyd ac addysg, asiantaethau statudol eraill, cyrff gwirfoddol a chyrff trydydd sector.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Please select your requirements from the list below

*

From: £95.00
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.