A A English | Cymraeg

Loading Events

Stori Bywyd



Start:
07.11.19 9:00 yb
End:
07.11.19 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £95.00 – £135.00


Book Now

Cwrs undydd

Nid oes unrhyw blentyn yr un fath, sydd hefyd yn golygu na fydd yr un stori yr un fath chwaith. Mae pob plentyn yn haeddu tyfu i fyny gan wneud atgofion hapus. I rai plant agored i niwed a’u teuluoedd gall hyn fod yn anodd am ryw reswm neu’i gilydd.

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i adnabod yn gynnar anghenion plant, babanod a’u teuluoedd sy’n agored i niwed fel y gallant fwynhau bywyd diogel a chyflawn.

Y nod yw cefnogi gofalwyr maeth, gweithwyr cymdeithasol ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i wneud synnwyr o’u gorffennol a chadw eu hatgofion.

Canlyniadau Dysgu Allweddol:

  • Gwybod y rhesymau dros ymgymryd â gwaith stori bywyd a sut y gall helpu plant a phobl ifanc
  • Wedi archwilio eu rôl mewn gwaith stori bywyd
  • Wedi nodi ffyrdd y gallwch helpu plant a phobl ifanc i gyfathrebu am y gorffennol, y presennol a’r dyfodol

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Please select your requirements from the list below

*

From: £95.00
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.