A A English | Cymraeg

Tlodi

Mae Plant yng Nghymru wedi cynhyrchu amrediad o adroddiadau a phapurau briffio mewn perthynas â thlodi sydd ar gael isod.  Mae Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant yn Plant yng Nghymru yn cynhyrchu e-fwletin misol a gallwch chi weld hwn drwy glicio yma.

26.01.16

Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2015

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig crynodeb o’r ymatebion a gafwyd i’n harolwg ar dlodi plant a theuluoedd. Daeth yr arolwg yn sgîl ein hadroddiad, Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Ciplun o faterion a godwyd gan deuluoedd a gyhoeddwyd yn 2014, a nododd yr ystyriaethau mwyaf cyffredin mewn perthynas â thlodi a gafodd eu codi gydag Aelodau’r Cynulliad, Aelodau Seneddol, a Chyngor ar Bopeth.


Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru:  Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2015 Cover

15.04.15

Cyfweliad gyda BBC Breakfast

Siaradodd y Prif Weithredwr Catriona Williams ar BBC Breakfast ar 14 Ebrill 2015 am yr argyfwng costau byw a thlodi plant.


20.03.15

Cymru Ifanc – Young Wales: Diweddariad 3

Caiff Cymru Ifanc ei lansio ar 27 Mawrth. Mae pobl ifanc eisoes wedi rhannu’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw’n lleol, ac ar y diwrnod daw pobl ifanc ynghyd o bob rhan o Gymru i drafod y rhain, ac i bennu eu blaenoriaethau cenedlaethol yn derfynol. Yna byddant yn cwrdd â phobl o Lywodraeth Cymru i ddatgelu eu dewisiadau.


Cymru Ifanc – Young Wales: Diweddariad 3 Cover

10.03.15

Diweddariad Cymru Ifanc – Young Wales: Lansiad

Bydd Cymru Ifanc – Young Wales, prosiect newydd a arweinir gan Plant yng Nghymru, yn cael ei lansio ar 27 Mawrth.


Diweddariad Cymru Ifanc – Young Wales: Lansiad Cover

02.03.15

Cynghrair y DU dros Fuddsoddi mewn Plant – Breaking the Cycle of Disadvantage

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r brif ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni sy’n delio â thlodi plant yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, yng ngoleuni’r targed tlodi o fewn fframwaith Ewrop 2020 ac Argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd ar Fuddsoddi mewn Plant: Torri’r Cylch Anfantais. Cafodd ei gynhyrchu fel rhan o brosiect Cynghrair y DU dros Fuddsoddi mewn Plant.


Cynghrair y DU dros Fuddsoddi mewn Plant – Breaking the Cycle of Disadvantage Cover

26.02.15

Cymru Ifanc – Young Wales

Mae hwn yn ddiweddariad byr ynghlwm am Cymru Ifanc Young Wales ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.

Byddwn yn cynhyrchu’r diweddariadau hyn bob wythnos nes i wefan newydd Cymru Ifanc Young Wales gael ei lansio ar ddiwedd mis Mawrth.


Cymru Ifanc – Young Wales Cover

26.02.15

Cymru Ifanc – Young Wales

Mae hwn ynCymru Ifanc Poverty combined ddiweddariad byr ynghlwm am Cymru Ifanc Young Wales ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.

Byddwn yn cynhyrchu’r diweddariadau hyn bob wythnos nes i wefan newydd Cymru Ifanc Young Wales gael ei lansio ar ddiwedd mis Mawrth. Bydd y diweddariadau yn cynnwys:

  • Rhannu adnoddau a fydd yn rhan o’r wefan newydd. Hanfod y prosiect yw cydnabod gwaith lleol a chenedlaethol o’r radd flaenaf a sicrhau ei fod yn gwneud gwahaniaeth, a’r wefan fodd y canolbwynt ar gyfer yr holl ddeunyddiau hyn
  • Manylion y wefan newydd a sut olwg fydd arni
  • Gwybodaeth am sut y caiff y prosiect ei lansio

Pasiwch y diweddariad hwn ymlaen i gyrff a phobl ifanc rydych yn gweithio gyda hwy.


19.01.15

Animeiddiad tlodi

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.

 


19.01.15

Animeiddiad tlodi – Diweithdra

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.

 


19.01.15

Animeiddiad tlodi – Iechyd

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.

 

 


Page 1 of 41234