A A English | Cymraeg

Tlodi

Mae Plant yng Nghymru wedi cynhyrchu amrediad o adroddiadau a phapurau briffio mewn perthynas â thlodi sydd ar gael isod.  Mae Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant yn Plant yng Nghymru yn cynhyrchu e-fwletin misol a gallwch chi weld hwn drwy glicio yma.

02.03.17

Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2016

Mae Plant yng Nghymru wedi cynhyrchu adroddiad yn dilyn ein harolwg blynyddol sy’n edrych ar ba newidiadau sydd wedi digwydd ers ein hadroddiad ar dlodi teuluol yn 2014, Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2016.


Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau  Arolwg Plant a Theuluoedd 2016 Cover

26.01.16

Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2015

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig crynodeb o’r ymatebion a gafwyd i’n harolwg ar dlodi plant a theuluoedd. Daeth yr arolwg yn sgîl ein hadroddiad, Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Ciplun o faterion a godwyd gan deuluoedd a gyhoeddwyd yn 2014, a nododd yr ystyriaethau mwyaf cyffredin mewn perthynas â thlodi a gafodd eu codi gydag Aelodau’r Cynulliad, Aelodau Seneddol, a Chyngor ar Bopeth.


Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru:  Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2015 Cover

15.04.15

Cyfweliad gyda BBC Breakfast

Siaradodd y Prif Weithredwr Catriona Williams ar BBC Breakfast ar 14 Ebrill 2015 am yr argyfwng costau byw a thlodi plant.


20.03.15

Cymru Ifanc – Young Wales: Diweddariad 3

Caiff Cymru Ifanc ei lansio ar 27 Mawrth. Mae pobl ifanc eisoes wedi rhannu’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw’n lleol, ac ar y diwrnod daw pobl ifanc ynghyd o bob rhan o Gymru i drafod y rhain, ac i bennu eu blaenoriaethau cenedlaethol yn derfynol. Yna byddant yn cwrdd â phobl o Lywodraeth Cymru i ddatgelu eu dewisiadau.


Cymru Ifanc – Young Wales: Diweddariad 3 Cover

10.03.15

Diweddariad Cymru Ifanc – Young Wales: Lansiad

Bydd Cymru Ifanc – Young Wales, prosiect newydd a arweinir gan Plant yng Nghymru, yn cael ei lansio ar 27 Mawrth.


Diweddariad Cymru Ifanc – Young Wales: Lansiad Cover

02.03.15

Cynghrair y DU dros Fuddsoddi mewn Plant – Breaking the Cycle of Disadvantage

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r brif ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni sy’n delio â thlodi plant yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, yng ngoleuni’r targed tlodi o fewn fframwaith Ewrop 2020 ac Argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd ar Fuddsoddi mewn Plant: Torri’r Cylch Anfantais. Cafodd ei gynhyrchu fel rhan o brosiect Cynghrair y DU dros Fuddsoddi mewn Plant.


Cynghrair y DU dros Fuddsoddi mewn Plant – Breaking the Cycle of Disadvantage Cover

26.02.15

Cymru Ifanc – Young Wales

Mae hwn yn ddiweddariad byr ynghlwm am Cymru Ifanc Young Wales ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.

Byddwn yn cynhyrchu’r diweddariadau hyn bob wythnos nes i wefan newydd Cymru Ifanc Young Wales gael ei lansio ar ddiwedd mis Mawrth.


Cymru Ifanc – Young Wales Cover

26.02.15

Cymru Ifanc – Young Wales

Mae hwn ynCymru Ifanc Poverty combined ddiweddariad byr ynghlwm am Cymru Ifanc Young Wales ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.

Byddwn yn cynhyrchu’r diweddariadau hyn bob wythnos nes i wefan newydd Cymru Ifanc Young Wales gael ei lansio ar ddiwedd mis Mawrth. Bydd y diweddariadau yn cynnwys:

  • Rhannu adnoddau a fydd yn rhan o’r wefan newydd. Hanfod y prosiect yw cydnabod gwaith lleol a chenedlaethol o’r radd flaenaf a sicrhau ei fod yn gwneud gwahaniaeth, a’r wefan fodd y canolbwynt ar gyfer yr holl ddeunyddiau hyn
  • Manylion y wefan newydd a sut olwg fydd arni
  • Gwybodaeth am sut y caiff y prosiect ei lansio

Pasiwch y diweddariad hwn ymlaen i gyrff a phobl ifanc rydych yn gweithio gyda hwy.


19.01.15

Animeiddiad tlodi

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.

 


19.01.15

Animeiddiad tlodi – Diweithdra

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.

 


Page 1 of 41234