A A English | Cymraeg

Plant sy’n Derbyn Gofal

01.06.17

Siarad am iechyd meddwl

Yn y canllaw yma fe fyddwch chi’n dysgu am wahanol faterion yr oedd pobl ifanc yn teimlo’u bod nhw eisiau gwybod mwy amdanyn nhw ym maes iechyd meddwl, ac am sut i gael cymorth os oes angen hynny.


Siarad am iechyd meddwl Cover

01.06.17

Y llwybrau at lesiant

Efallai fod llesiant yn air rydych chi wedi’i glywed o’r blaen ond nad ydych chi’n siŵr beth y mae’n ei olygu. Fe fydd y canllaw yma’n dweud mwy amdano wrthoch chi ac yn gwneud ichi feddwl am eich llesiant eich hun.


Y llwybrau at lesiant Cover

01.06.17

Hawliau, iechyd a llesiant plant

Fe ddylech chi gael dweud eich dweud am faterion iechyd sy’n effeithio arnoch chi ac am beth rydych chi eisiau iddo ddigwydd.
Mae gallu cael gafael ar wybodaeth a chyngor clir a dibynadwy yn eich helpu chi i wneud dewisiadau iachach nawr ac yn y dyfodol.


Hawliau, iechyd a llesiant plant Cover

01.06.17

Cyflwyniad i’n canllawiau

Cafodd y canllaw yma’i gynllunio i’ch helpu chi i gael gafael ar wybodaeth, cyngor a chymorth o ran eich iechyd a’ch llesiant.


Cyflwyniad i’n canllawiau Cover

21.09.15

Gweledigaeth ar gyfer Gofal Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru 2016-2020

“Fel rhan o’r paratoadau ar gyfer Ymgyrchoedd Etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol, mae Plant yng Nghymru yn weithredol fel rhan o weithgor o elusennau a sefydlwyd i hyrwyddo’r angen am ‘Weledigaeth’ newydd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal yng Nghymru”.


Gweledigaeth ar gyfer Gofal Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru 2016-2020 Cover

17.09.13

Roundtable workshop report – Looked after Children, Care Leavers and the Social Services and Well-being (Wales) Bill

This report provides a summary of the Roundtable Workshop convened by Children in Wales in partnership with the Looked After Children  Health Exchange (LACHE) on the 17 September 2013.


Roundtable workshop report – Looked after Children, Care Leavers and the Social Services and Well-being (Wales) Bill Cover

31.01.12

Cefnogi a hyrwyddo anghenion Iechyd Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru

Mae’r arweiniad ymarfer hwn wedi ei anelu at ddarparwyr gwasanaeth ac ymarferwyr.  Cafodd ei gynhyrchu gan aelodau’r Gyfnewidfa Iechyd Plant sy’n Derbyn Gofal ac yn rhoi trosolwg o’r cyd-destun polisi a’r gefnogaeth sydd ar gael i blant sy’n derbyn gofal.


Cefnogi a hyrwyddo anghenion Iechyd Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru Cover

12.03.04

Prosiect Gofalu am Iechyd 2002-2004

Dyma adroddiad prosiect dwy flynedd a gafodd ei gynnal gan Plant yng Nghymru gan gefnogi arfer da mewn gwaith iechyd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru.


Prosiect Gofalu am Iechyd 2002-2004 Cover