A A English | Cymraeg

Plant sy’n Derbyn Gofal

27.08.19

Fe ddwedsoch chi, fe wrandawon ni!

Mae prosiect Ymwneud yn Fwy â Gofal Cymdeithasol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal ledled Cymru, yn eu haddysgu am eu hawliau, yn eu holi am bethau sy’n bwysig ac yn gweithio ar y cyd i gyhoeddi canllawiau Newydd ar gyfer plant a phobl ifanc eraill sydd mewn gofal.


Fe ddwedsoch chi, fe wrandawon ni! Cover

20.03.19

Lleisio barn ar dy addysg

Canllaw addysg yw hwn ar gyfer pobl ifanc sydd mewn gofal ledled Cymru. Bydd pob person ifanc yn cael profiad gwahanol yn yr ysgol, ond mae’n bwysig bod pawb ohonoch chi’n cael cefnogaeth yn yr ysgol i fod y gorau gallwch chi fod. Bydd y canllaw yma’n sôn wrthyt ti am dy hawliau i gael addysg ac am y gyfraith yng Nghymru. Bydd yn dweud wrthyt ti beth yw cyfarfod cynllunio addysg bersonol a sut mae cael mwy o gyfle i roi dy farn.


Lleisio barn ar dy addysg Cover

01.02.19

Ymwneud yn Fwy â Gofal Cymdeithasol: Canllaw ar gyfer Nyrsys Arbenigol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal

Mae’r canllaw hwn wedi cael ei gynhyrchu ar y cyd gan Plant yng Nghymru a Nyrsys Plant sy’n Derbyn Gofal (PDG) Cymru. Mae’n cynnwys arweiniad i ymarfer ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol, ac mae wedi’i fwriadu’n offeryn allweddol i gyfeirio ato ar gyfer nyrsys sy’n cefnogi anghenion iechyd plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal ledled Cymru.


Ymwneud yn Fwy â Gofal Cymdeithasol: Canllaw ar gyfer Nyrsys Arbenigol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal Cover

20.09.18

Arian a chyllidebu

Bydd y canllaw yma yn dy helpu i ddeall sut mae rheoli dy arian a chyllidebu. Mae’n ganllaw ar gyfer pobl ifanc 15 oed a throsodd.


Arian a chyllidebu Cover

16.07.18

Sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn eich cyfarfod adolygu

Gall sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn eich cyfarfod adolygu fod yn her! Bydd y canllaw yma  yn rhoi awgrymiadau a syniadau ymarferol i chi ynghylch sut mae chwarae mwy o ran yn y dyfodol.


Sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn eich cyfarfod adolygu Cover

10.05.18

Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol – Newyddion Diweddaraf y Prosiect Mai 2018

Mae Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol yn brosiect 3-blynedd sy’n cael ei ddatblygu gan Plant yng Nghymru. Fel rhan o’r gwaith hwn rydym ni’n gweithio gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i ddatblygu canllawiau ar bynciau sy’n ymwneud ag iechyd a llesiant fel hawliau, iechyd meddwl, a bwyd ac ymarfer


Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol – Newyddion Diweddaraf y Prosiect Mai 2018 Cover

27.10.17

Asesiadau iechyd a chynlluniau iechyd

Nod yw arweiniad yma yw dy helpu di i ddeall asesiadau iechyd a chynlluniau iechyd.


Asesiadau iechyd a chynlluniau iechyd Cover

09.10.17

Ymwneud yn Fwy: Diweddariad a diolch!

Mae prosiect Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol yn gweithio gyda phobl ifanc brofiadol ym maes gofal ledled Cymru ers mwy na blwyddyn erbyn hyn. Rydyn ni wedi datblygu rhai adnoddau ardderchog sydd ar gael ar-lein nawr.


Ymwneud yn Fwy: Diweddariad a diolch! Cover

01.06.17

Beth rydych chi’n ei fwyta a faint rydych chi’n symud

Yn y canllaw yma, fe ddewch chi o hyd i ddolenni i fwy o wybodaeth a fydd yn gallu’ch helpu chi i ddechrau meddwl am fwyta’n iach ac am symud ychydig mwy.


Beth rydych chi’n ei fwyta a faint rydych chi’n symud Cover

01.06.17

Siarad am iechyd meddwl

Yn y canllaw yma fe fyddwch chi’n dysgu am wahanol faterion yr oedd pobl ifanc yn teimlo’u bod nhw eisiau gwybod mwy amdanyn nhw ym maes iechyd meddwl, ac am sut i gael cymorth os oes angen hynny.


Siarad am iechyd meddwl Cover