A A English | Cymraeg

Grwpiau Trawsbleidiol

04.12.18

Grŵp Trawsbleidiol, Tachwedd 2018 – Cyflwyniad gan Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit

Cafodd y cyflwyniad hwn ei roi i gyfarfod Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Blant a Phobl Ifanc ar 27/11/2018 gan y Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit.


Grŵp Trawsbleidiol, Tachwedd 2018 – Cyflwyniad gan Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit Cover

04.12.18

Grŵp Trawsbleidiol, Tachwedd 2018 – Ymchwil am Brexit

Cafodd y cyflwyniad hwn ei roi i gyfarfod Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru Blant a Phobl Ifanc ar 27/11/18 gan Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi yn Plant yng Nghymru.


Grŵp Trawsbleidiol, Tachwedd 2018 – Ymchwil am Brexit Cover

24.07.18

Ystyriaethau Allweddol o’r Arolwg o Dlodi Plant a Theuluoedd 2018

Cafodd y cyflwyniad hwn ei roi i gyfarfod 04 Gorffennaf 2018 Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Blant a Phobl Ifanc gan Cheryl Martin, Swyddog Datblygu ar gyfer Tlodi yn Plant yng Nghymru.


Ystyriaethau Allweddol o’r Arolwg o Dlodi Plant a Theuluoedd 2018 Cover

24.07.18

Brexit: Y Goblygiadau ar gyfer Hawliau Plant, Diweddariad

Cafodd y cyflwyniad hwn ei roi i gyfarfod 04 Gorffennaf 2018 Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Blant a Phobl Ifanc gan Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi Plant yng Nghymru.


Brexit: Y Goblygiadau ar gyfer Hawliau Plant, Diweddariad Cover

24.07.18

Brexit a Pherthyn: Yr Effaith ar Blant a Phobl ifanc BME yng Nghymru

Cafodd y cyflwyniad hwn ei roi i gyfarfod 04 Gorffennaf 2018 Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Blant a Phobl Ifanc gan Gerli Orumaa o Dîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig (EYST).


Brexit a Pherthyn: Yr Effaith ar Blant a Phobl ifanc BME yng Nghymru Cover