A A English | Cymraeg

Gofal Cymdeithasol

10.05.18

Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol – Newyddion Diweddaraf y Prosiect Mai 2018

Mae Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol yn brosiect 3-blynedd sy’n cael ei ddatblygu gan Plant yng Nghymru. Fel rhan o’r gwaith hwn rydym ni’n gweithio gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i ddatblygu canllawiau ar bynciau sy’n ymwneud ag iechyd a llesiant fel hawliau, iechyd meddwl, a bwyd ac ymarfer


Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol – Newyddion Diweddaraf y Prosiect Mai 2018 Cover

15.02.18

Amddiffyn Perthnasoedd Teuluol: Cyswllt Da mewn Gofal

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i feddwl am eich cyswllt â’ch teulu a sut hoffech chi iddo ddigwydd.


Amddiffyn Perthnasoedd Teuluol: Cyswllt Da mewn Gofal Cover

27.10.17

Asesiadau iechyd a chynlluniau iechyd

Nod yw arweiniad yma yw dy helpu di i ddeall asesiadau iechyd a chynlluniau iechyd.


Asesiadau iechyd a chynlluniau iechyd Cover

09.10.17

Ymwneud yn Fwy: Diweddariad a diolch!

Mae prosiect Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol yn gweithio gyda phobl ifanc brofiadol ym maes gofal ledled Cymru ers mwy na blwyddyn erbyn hyn. Rydyn ni wedi datblygu rhai adnoddau ardderchog sydd ar gael ar-lein nawr.


Ymwneud yn Fwy: Diweddariad a diolch! Cover
Beth rydych chi’n ei fwyta a faint rydych chi’n symud Cover
Siarad am iechyd meddwl Cover
Y llwybrau at lesiant Cover
Hawliau, iechyd a llesiant plant Cover
Cyflwyniad i’n canllawiau Cover