A A English | Cymraeg

Eiriolaeth

10.10.13

Galwad Unedig cychwynnol: Diwygiadau Cyfnod 2 i’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Drafft

Dyma’r alwad unedig a gafodd ei chyhoeddi gan Grŵp Darparwyr Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc Cymru-gyfan mewn perthynas â Diwygiadau Cyfnod 2 i’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant drafft mewn perthynas ag eiriolaeth.


Galwad Unedig cychwynnol: Diwygiadau Cyfnod 2 i’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Drafft Cover

04.06.13

Galwad unedig am eiriolaeth annibynnol ym Mil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Cafodd y llythyr hwn ei anfon at y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol gan 74 o gyrff yng Nghymru sy’n ymwneud â gwasanaethau eiriolaeth plant ac oedolion.  Galwodd am wella gwasanaethau eiriolaeth annibynnol a’u hestyn fel rhan o Fil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).


Galwad unedig am eiriolaeth annibynnol ym Mil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) Cover

01.04.13

Papur Briffio Eiriolaeth

Cafodd y papur briffio hwn ei lunio gan grŵp Darparwyr Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc Cymru-gyfan cyn y trafodaethau Bord Gron a drefnwyd gan y Comisiynydd Plant a chyfarfod cyntaf Grŵp Gweinidogol Llywodraeth Cymru ar Eiriolaeth.


Papur Briffio Eiriolaeth Cover

31.03.13

Argymhellion Lleisiau Coll: diweddariad ar ôl blwyddyn

Dyma ddiweddariad Grŵp Darparwyr Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc Cymru-gyfan i’r argymhellion i gyrff darparwyr eiriolaeth sydd wedi eu cynnwys yn adolygiad Comisiynydd Plant Cymru o wasanaethau eiriolaeth proffesiynol annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal, y sawl sy’n gadael gofal a phlant mewn angen yng Nghymru.


Argymhellion Lleisiau Coll: diweddariad ar ôl blwyddyn Cover

31.03.12

Ymateb i Leisiau Coll

Dyma ymateb Grŵp Darparwyr Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc Cymru-gyfan i argymhellion  Lleisiau Coll: Adolygiad Comisiynydd Plant Cymru o wasanaethau eiriolaeth proffesiynol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal, y sawl sy’n gadael gofal a phlant mewn angen yng Nghymru.


Ymateb i Leisiau Coll Cover