A A English | Cymraeg

Cylchgrawn

Mae cylchgrawn Plant yng Nghymru yn cael ei anfon at ein holl aelodau’n chwarterol.  Mae’n rhoi amrediad o newyddion ac erthyglau am faterion sy’n effeithio ar blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru.  Os hoffech chi gyfrannu erthygl at rifyn o’r cylchgrawn yn y dyfodol, cysylltwch â Hannah Davey, Swyddog Gwybodaeth Polisi, yn y cyfeiriad e-bost: hannah.davey@childreninwales.org.uk . Fel arall os hoffech chi dderbyn y cylchgrawn yn rheolaidd, mae gwybodaeth am aelodaeth yn ei hadran aelodaeth.

Gaeaf 2016 Cover
 • Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig
 • Prosiect Rhodd Agwedd Bositif
 • Cadw Plant yn Ddiogel 2017
 • Diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru
Hydref 2016 Cover
 • Prosiect Ymwneud ynFwy â Gofal Cymdeithasol
 • Adnewyddu’r Safonau Cyfranogiad
 • Cryfach gyda’n gilydd dros Blant a Phobl Ifanc
 • Pam trafod datblygiad ymennydd babanod?
 • Bwrdd Prosiect Pobl Ifanc
 • Arolwg tlodi plant a theuluoedd 2016
Haf 2016 Cover
 • Blaenoriaethau Cymru Ifanc ar gyfer 2016-17
 • Hawliau plant yn y Deyrnas Unedig
 • Materion allweddol ar gyfer y Pumed Cynulliad
 • Refferendwm yr UE a’r effaith ar blant
 • Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian
 • Newidiadau i reoleiddio ac arolygu gofal plant
Gwanwyn 2016 Cover
 •  Lleisiau dros ddistawrwydd: Taclo FGM
 • Y Gronfa Cymorth Dewisol
 • Colofn y Comisiynydd: Beth nesa?
 • Undebau credyd yng Nghymru
 • Marwolaethau plant trwy foddi
 • Darllen Dyfodol Cymru
Page 1 of 1012345...10...Last »