A A English | Cymraeg

Cylchgrawn

Mae cylchgrawn Plant yng Nghymru yn cael ei anfon at ein holl aelodau’n chwarterol.  Mae’n rhoi amrediad o newyddion ac erthyglau am faterion sy’n effeithio ar blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru.  Os hoffech chi gyfrannu erthygl at rifyn o’r cylchgrawn yn y dyfodol, cysylltwch â Hannah Davey, Swyddog Gwybodaeth Polisi, yn y cyfeiriad e-bost: hannah.davey@childreninwales.org.uk . Fel arall os hoffech chi dderbyn y cylchgrawn yn rheolaidd, mae gwybodaeth am aelodaeth yn ei hadran aelodaeth.

Gaeaf 2017 Cover
 • Amddiffyniad cyfreithiol cyfartal i blant
 • Brexit a hawliau plant
 • Ecsbloetio llinellau sirol: Gangiau, cyffuriau a Chymru
 • Gweithio gyda thadau
 • Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig
 • Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol
Hydref 2017 Cover
 • Byw Heb Ofn: Mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched
 • Cynhadledd ar dlodi plant
 • Addysg Rhyw a Pherthnasoedd – Beth nesaf yng Nghymru?
 • Cefnogi gofalwyr ifanc: Pwy sy’n gofalu am y gofalwyr?
 • Atal anafiadau plant
 • Eisteddfod Genedlaethol

Haf 2017

 • Etholiad Cyffredinol 2017: Wedi’ch synnu gan y ‘ddaeargryn ieuenctid’
 • Data mawr ac iechyd meddwl
 • Canllawiau iechyd a llesiant ar gyfer pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal
 • Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian
 • Child Sexual Exploitation
 • Ymddiriedolaeth FAW
Gwanwyn 2017 Cover
 • Canllawiau iechyd a lles newydd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal
 • Cynhadledd flynyddol Cymru Ifanc
 • Tlodi plant a theuluoedd
 • Rhieni, Gofal plant a Chyflogaeth (PaCE)
 • Cynhadledd rhianta a chymorth i deuluoedd
 • Diweddariad hyfforddiant

 

Page 1 of 1112345...10...Last »