A A English | Cymraeg

Cylchgrawn

Mae cylchgrawn Plant yng Nghymru yn cael ei anfon at ein holl aelodau’n chwarterol.  Mae’n rhoi amrediad o newyddion ac erthyglau am faterion sy’n effeithio ar blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru.  Os hoffech chi gyfrannu erthygl at rifyn o’r cylchgrawn yn y dyfodol, cysylltwch â Hannah Davey, Swyddog Gwybodaeth Polisi, yn y cyfeiriad e-bost: hannah.davey@childreninwales.org.uk . Fel arall os hoffech chi dderbyn y cylchgrawn yn rheolaidd, mae gwybodaeth am aelodaeth yn ei hadran aelodaeth.

Hydref 2019
Hydref 2019 Cover
 • Canolfan Gyfreithiol Plant Cymru
 • Gwaharddiadau o’r Ysgol ac anghydraddoldeb
 • Anhwylderau bwyta: Arwyddion rhybudd cynnar
 • Cymraeg i blant
 • Plentyndod Chwareus
 • Ymgyrch Brwydro dros Ddrechrau Teg
Haf 2019
Haf 2019 Cover
 • Adolygiad am artaith a thriniaeth wael
 • Tlodi a hawliau dynol
 • Iechyd meddwl yn ystod y glasoed
 • Dysgu yn yr awyr agored
 • Plan International UK
 • Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol
Gwanwyn 2019
Gwanwyn 2019 Cover
 • Gwella gwybodaeth iechyd a llesiant i rieni yng Nghymru
 • Helpu rhieni gydag iselder
 • Canllaw newydd ar gyfer nyrsys PDG arbenigol
 • Dileu ‘loteri côd post’ mewn cefnogaeth trais domestig
 • Pris Tlodi
 • Cynhadledd Hawliau’r Plentyn (ROCK)
Gaeaf 2018
Gaeaf 2018 Cover
 • Deall Datblygiad Plant LHDTR
 • Cefnogi rhieni yn eu harddegau a rhieni arddegwyr
 • “Te-diogel”: Atal llosgiadau a sgaldiau
 • Tlodi eithafol a hawliau dynol
 • Uwch-gynhadledd ieuenctid ar iechyd
 •  Plant fel amddiffynwyr hawliau dynol